جدول تخفیفات

ردیفموارد تخفیفمیزان تخفیف
۱فراگیران دوره های قبلی۱۰٪
۲دانشجویان دانشگاهی صنعتی شریف۱۵%
۳دانشجویان سایر دانشگاه ها۱۰%
۴ثبت نام دسته جمعی در یک دوره ( بیش از ۲ نفر)۱۰%
۵ثبت نام همزمان فراگیر در بیش از یک دوره۵%
۶افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و موسسات خیریه۳۰%
۷بیماران مبتلا به بیماری های خاص۱۵%

ضوابط:

*  درخصوص کلیه تخفیف ها ارائه مدارک و مستندات به همراه تکمیل فرم تخفیف ضروری می باشد.

** کلیه اعضا جهاد دانشگاهی و بستگان درجه یک آنها با ارائه معرفی نامه از تخفیفات ویژه شهریه دوره های آموزشی برخوردار خواهند شد.