جدول تخفیفات

  • ایجاد شده در تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶

ضوابط:

* درخصوص کلیه تخفیف ها ارائه مدارک و مستندات به همراه تکمیل فرم تخفیف ضروری می باشد.

** کلیه اعضا جهاد دانشگاهی و بستگان درجه یک آنها با ارائه معرفی نامه از تخفیفات ویژه شهریه دوره های آموزشی برخوردار خواهند شد.

میزان تخفیف
موارد تخفیف
ردیف
۱
۵٪
فراگیران دوره های قبلی
۲
۱۰٪
دانشجویان سایر دانشگاه ها
۳
۱۵٪
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
۴
۱۰٪
ثبت نام دسته جمعی در یک دوره ( بیش از ۲ نفر)
۵
۳۰٪
افراد تحت پوشش کمیته امداد،بهزیستی و موسسات خیریه
۶
۱۵٪
بیماران مبتلا به بیماری های خاص
۷