شیمی

992995-chemistry

معرفی گروه شیمی:

((صنایع شیمیایی)) یکی از مهترین صنایع و به تعبیر بهتر (( مادر صنایع)) می باشد. در سال های اخیر فراورده های شیمیایی بیشتر  از محصولات تمام صنایع دیگر بوده است. کشور ما ایران، با منابع غنی نفت و گاز و معادن ارزشمند، پتانسیل خوبی را در زمینه گسترش صنایع شیمیایی دارد.

جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با اولویت بخشیدن به پژوهش های کاربردی و توسعه ای از یک سو و تجاری سازی یافته های  پژوهشی و ارائه خدمات تخصص – فنی و مهندسی برآمده از این پژوهش ها، آموزش کاربردی و تخصصی را در راستای افزایش دانش، توان و مهارت دانشجویان، دانش آموختگان و همچنین کارشناسان و مدیران صنایع و دستگاه های اجرایی کشور اجرا می نماید.

دپارتمان شیمی و آنالیز دستگاهی با بهره­گیری از اساتید مجرب و همکاری با سازمان­های بزرگ و برگزاری دوره­های تخصصی در راستای ارتقاء دانش فنی برای دانشجویان و کارشناسان صنایع غذایی و دارویی، شیمی و مهندسی شیمی فعالیت می­نماید.

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با کاربردهای آمار در شیمی تجزیه
 • نحوه انجام آزمون های آماری بر روی نتایج آزمایشات
 • نحوه محاسبه عدم قطعیت نتایج آزمون
 • نحوه کنترل و تضمین کیفیت آزمون ها در آزمایشگاه
 • نحوه استفاده از نمودارهای کنترلی در کنترل کیفی
 • آشنایی با روش های صحه گذاری روش های آنالیز
 • استفاده از آمار در ارزیابی نتایج آزمایشگاه
 • آشنایی با روش های مقایسه بین آزمایشگاهی

معرفی دوره:

تجربه نشان می‌دهد محاسبه عدم قطعیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی بسیاری از آزمایشگاه‌ها مطرح است. اطلاع از عدم قطعیت اندازه‌گیری در آزمون‌ها و نتایج کالیبراسیون برای آزمایشگاه‌ها، مشتریان و تمام مراکز دانشگاهی و سایر ذینفعانی که از این نتایج برای مقاصد مقایسه‌ای استفاده می‌کنند، امری ضروری است؛ ضمن آن که محاسبه عدم قطعیت، معیار مهمی برای نمایش کیفیت نتایج به حساب می‌آید و عدم محاسبه آن، عملا اعتبار اندازه‌گیری را با خدشه مواجه می‌سازد.  در این دوره محاسبات عدم قطعیت و کنترل و تضمین کیفیت نتایج آزمایشگاه مورد تدریس قرار می گیرد.

اهداف دوره :

آشنایی با نحوه محاسبات عدم قطعیت در نتایج آزمایشات، نحوه انجام کنترل و تضمین کیفیت در آزمایشگاه

مخاطبان دوره :

کارشناسان رشته شیمی با کلیه گرایشها، مواد غذایی، محیط زیست، دارویی، علوم آزمایشگاهی، علوم کشاورزی و …

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با کارشناس مربوطه با شماره تلفن ۶۶۰۷۵۶۲۶تماس حاصل فرمایید

عنوان دورهمدت زمان (ساعت)زمان برگزاریتاریخ شروعشهریه (تومان)
محاسبات عدم قطعیت۸پنج شنبهاعلام می گردد۳۰۰.۰۰۰

سرفصل های دوره:

 • تئوری و مفاهیم پایه ای کروماتوگرافی و حوزه کاربرد آن
 • آشنایی با قست های مختلف دستگاه و نحوه عملکرد آنها
 • نحوه انتخاب ستون مناسب در GC و HPLC
 • نحوه انتخاب فاز متحرک در HPLC
 • آشنایی با روش های مشتق سازی در آنالیزهای کروماتوگرافی
 • آشنایی با انواع روش های کالیبراسیون و آنالیز نمونه در کروماتوگرافی
 • آشنایی با نحوه نگهداری و کنترل کیفی دستگاه

معرفی دوره:

با توجه به اهمیت آنالیز شیمیایی با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC)   این کارگاه آموزشی تدوین شده است.

اهداف دوره :

آشنایی با روش های کروماتوگرافی مایع (HPLC)  و کروماتوگرافی گازی (GC)  در آنالیز مواد

مخاطبان دوره :

کارشناسان رشته شیمی با کلیه گرایشها، مواد غذایی، محیط زیست، دارویی، علوم آزمایشگاهی، علوم کشاورزی و …

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با کارشناس مربوطه با شماره تلفن ۶۶۰۷۵۶۲۶تماس حاصل فرمایید

عنوان دورهمدت زمان (ساعت)زمان برگزاریتاریخ شروعشهریه (تومان)
کارشناس آنالیز دستگاهی- گرایش آلی (HPLC-GC)۳۲پنج شنبه و جمعه۹۶/۱۱/۱۹۷۵۰.۰۰۰

سرفصل های دوره:

 • نحوه تهیه محلول های استاندارد از مواد جامد و مایع در حلال های آبی و آلی
 • آشنایی با واحدهای غلظت و تبدیل آن ها به یکدیگر
 • نحوه تهیه محلول های بافر pH
 • آشنایی با مواد مرجع: استانداردهای اولیه و ثانویه
 • نحوه محاسبه عدم قطعیت غلظت محلول های تهیه شده
 • آشنایی با درجه خلوص انواع آب های مصرفی در آزمایشگاه و مواد شیمیایی
 • نحوه کالیبراسیون و تعیین صحت عملکرد تجهیزات مورد استفاده در محلول سازی

معرفی دوره :

محلول سازی اولین گام برای ورود به پژوهش و انجام تحقیقات در زمینه شیمی و رشته های مرتبط از قبیل کشاورزی، زیست شناسی، متالورژی و … است و یکی از مهمترین و اساسی ترین تکنیکهای کاربردی در علوم فوق الذکر می باشد.  در این روش های محلول سازی مورد تدریس قرار خواهد گرفت.

اهداف دوره :

آشنایی با روش های صحیح تهیه محلول ها و استانداردها در آزمایشگاه

مخاطبان دوره :

کارشناسان رشته شیمی با کلیه گرایشها، مواد غذایی، محیط زیست، دارویی، علوم آزمایشگاهی، علوم کشاورزی و …

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با کارشناس مربوطه با شماره تلفن ۶۶۰۷۵۶۲۶تماس حاصل فرمایید

عنوان دورهمدت زمان (ساعت)زمان برگزاریتاریخ شروعشهریه (تومان)
روش های محلول سازی۸پنج شنبهدر حال برگزاری۳۰۰.۰۰۰

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با اهمیت آماده سازی نمونه ها در آنالیز دستگاهی
 • روش های آماده سازی نمونه برای اندازه گیری ترکیبات آلی با روش های کروماتوگرافی

استخراج مایع – مایع (LLE)

استخراج فاز جامد (SPE)

میکرواستخراج فاز جامد (SPME)

استخراج سوکسوله (Soxhet)

استخراج با مایکروویو

استخراج با اولتراسونیک

 • آشنایی با روش های تمیزسازی (Clean-up) نمونه ها برای روش های کروماتوگرافی
 • آشنایی با روش های آماده سازی نمونه برای اندازه گیری عناصر:

هضم اسیدی در سیستم باز، بسته و مایکروویو

هضم خشک ( خاکستری سازی) و ذوب قلیایی

 • آشنایی با روش های نوین استخراج:SDME,HF-LLME,LPME,DLLME و …

معرفی دوره :

شیمی تجزیه درباره روش‌های شناسایی یک یا چند جزء از اجزاء سازنده یک نمونه از ماده و تعیین مقدار نسبی هریک از آنها بحث می‌کند؛ که فرایند شناسایی را تجزیه کیفی و تعیین مقدار را تجزیه کمی گویند.
به منظور انجام یک تجزیه درست می‌باید مراحل زیر به دقت طی گردد: نمونه برداری، آماده سازی نمونه، توزین نمونه، تهیه محلول، جداسازی مواد تداخل کننده، انتخاب روش برای تجزیه.
در این دوره روش های آماده سازی نمونه مورد تدریس قرار خواهد گرفت.

اهداف دوره :

آشنایی با روش های آماده سازی نمونه های حقیقی برای آنالیز دستگاهی

مخاطبان دوره :

دانش آموختگان رشته شیمی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با کارشناس مربوطه با شماره تلفن ۶۶۰۷۵۶۲۶تماس حاصل فرمایید

عنوان دورهمدت زمان (ساعت)زمان برگزاریتاریخ شروعشهریه (تومان)
روش های آماده سازی نمونه۸پنج شنبه۹۶/۱۲/۳۳۰۰.۰۰۰