طراحی و پژوهش مهندسی

research

معرفی گروه طراحی و پژوهش مهندسی:

پیشرفت فناوری در حوزه های مختلف علمی و ضرورت دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و … خلا مهارت های آموزشی در میان اقشار مختلف جامعه را بیش از پیش موجب گشته است. این گونه آموزش ها هم به لحاظ محتوا و هم شیوه آموزش، قابل ارائه در قالب نظام آموزش رسمی کشور نبوده و نیازمند ساز و کاری است که بتواند با بهره گیری از آخرین پیشرفت های علمی و فناوری، مناسب با نیازها و اقتضائات علمی و تخصصی جامعه باشد.

گروه طراحی و پژوهش مهندسی در جهت زمینه سازی و ارتقاء و تقویت مهارت­های طراحی مهندسین و اعضای هیات علمی و پژوهشگران تشکیل شده و اقدام به تعریف کارگاه­ های آموزشی مختلفی در این زمینه نموده است.

سرفصل های دوره:

 • معرفی گام های اصلی یک تحقیق
 • تعریف و تعیین موضوع تحقیق
 • متدولوژی مقاله و تحقیق
 • ساختار مقاله علمی
 • اصول نگارش و ویرایش مقالات
 • شیوه نگارش قسمت های مختلف یک مقاله
 • آشنایی با بانک های اطلاعاتی
 • آشنایی با نحوه پاسخ دهی به داور و ادیتور مجلات

معرفی دوره :

در این دوره دانشپذیران با نحوه نگارش مقالات علمی و استانداردهای لازم برای نوشتن یک مقاله علمی قابل چاپ در نشریه ISI آشنایی پیدا کردند.

اهداف دوره :

توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه ها، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مراکز تحقیقاتی در نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI

مخاطبان دوره :

همه رشته ها

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با کارشناس مربوطه با شماره تلفن ۶۶۰۷۵۶۲۶تماس حاصل فرمایید

عنوان دورهمدت زمان (ساعت)زمان برگزاریتاریخ شروعشهریه (تومان)
نگارش مقالات علمی پژوهشی ISI۳۲پنج شنبه و جمعهاعلام می گردد۴۵۰.۰۰۰

سرفصل های دوره:

 • مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) چیست؟
 • تفاوت مدلسازی معادلات ساختاری با روش های معمول آماری چیست؟
 • مدل های و متغیرها ( مدل های اندازه گیری و مدل های ساختاری)
 • مروری بر روش تحقیق( انواع فرضیه ها، متغیرها، مفاهیم و مقیاس ها)
 • انواع مدل ها( مدل های Reflective و Formative)
 • نحوه نوشتن فرضیات در مدل معادلات ساختاری
 • نحوه نصب و آشنایی با محیط نرم افزارهای لیزرل،AMOS Graphics و PLS
 • مطالعات موردی و بررسی موردهای مختلف شامل انواع مدل ها ( Case Strudies)
 • بررسی ماتریس های موجود در نرم افزار لیزرل
 • آشنایی با پارامترها و نظام نمادگذاری
 • ترسیم مدل و تحلیل مسیر در آن
 • تحلیل عاملی مرتبه اول و مرتبه دوم
 • مدلسازی معادلات ساختاری
 • تحلیل نتایج و بررسی حالات خاص

معرفی دوره :

این کارگاه با هدف تسلط بر کاربرد نرم‌افزارهای PLS, AMOS, LISREL در تجزیه و تحلیل داده‌های آماری و به دست آوردن ادراکی صحیح و کاربردی از مدل‌سازی روابط علی متغیرها و ترسیم انواع مدل‌ها برگزار می‌شود.

کارگاه آموزشی معادلات ساختاری (PLS, AMOS, LISREL) با محتوای آموزشی تحلیل عاملی (اکتشافی و تائیدی)، مراحل مدل معادلات ساختاری، انواع مدل‌ها (مدل‌های Reflective و Formative)، نحوه نوشتن فرضیات در مدل معادلات ساختاری، مدل‌های مفروض، استقلال و اشباع شده، شاخص‌های برازش و اصلاح مدل، مطالعات موردی و بررسی موردهای مختلف شامل انواع مدل‌ها (Case Studies)، بررسی ماتریس‌های موجود در نرم‌افزار لیزرل، آشنایی با نمادهای ترسیمی، پارامترها و نظام نمادگذاری، ترسیم مدل، تحلیل مسیر، تحلیل عاملی، مدل‌سازی معادلات ساختاری به صورت عملی تدریس می گردد.

اهداف دوره :

دریافت ادراکی صحیح و کاربردی از مدلسازی روابط و مدلسازی و تحلیل داده های آماری

مخاطبان دوره :

رشته های علوم انسانی و مدیریت، آشنایی متوسط با روش تحقیق و مباحث آمار استنباطی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با کارشناس مربوطه با شماره تلفن ۶۶۰۷۵۶۲۶تماس حاصل فرمایید

عنوان دورهمدت زمان (ساعت)زمان برگزاریتاریخ شروعشهریه (تومان)
کارگاه آموزشی نرم افزارهای LISREL,AMOS,PLS۲۰چهارشنبه و پنج شنبهاعلام می گردد۳۰۰.۰۰۰

سرفصل های دوره:

 • معرفی نرم افزار SPSS و کاربردهای آن
 • آشنایی با انواع داده ها و تعریف متغیرها، ورود، ذخیره سازی و بازیابی داده ها
 • توزیع فراوانی، شاخص های توزیع داده ها و تحلیل اکتشافی
 • رسم نمودارها
 • آزمون های فرضیه ( آزمون های میانگین و آزمون ها ناپارامتری)
 • همبستگی و رگرسیون
 • رابطه بین دو متغیر کیفی ( آزمون کای دو)
 • آزمون توزیع داده ها ( نکویی برازش)
 • تحلیل عاملی
 • تحلیل داده های پرسشنامه ای

معرفی دوره :

نرم افزار تحلیل آماری SPSS جهت آزمون فرضیه‌های آماری و تحلیل رگرسیون و کوارایانس بسیار توانمند است. «اس پی اس اس» از جمله نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود. این نرم‌افزار توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاريابی و غیره به کار می‌رود. افزون بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده ها و مستندسازی داده‌ها نیز از ويژگی‌های نرم‌افزار هستند.

اهداف دوره :

تسلط شرکت کنندگان به کاربردهای این نرم افزار در چگونگی محاسبه آماره ها و استنباط پارامترهای جامعه، تصمیم در رد و تایید فرضیات تحقیق، تشخیص نقاط ضعف و قوت تحقیق

مخاطبان دوره :

رشته های علوم انسانی و مدیریت، آشنایی متوسط با روش تحقیق و مباحث آمار استنباطی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با کارشناس مربوطه با شماره تلفن ۶۶۰۷۵۶۲۶تماس حاصل فرمایید

عنوان دورهمدت زمان (ساعت)زمان برگزاریتاریخ شروعشهریه (تومان)
دوره جامع تحلیل داده های آماری با نرم افزار spss۳۲پنج شنبه و جمعهاعلام می گردد۴۲۵.۰۰۰

سرفصل های دوره:

 • معرفی نرم افزار SPSS و کاربردهای آن
 • آشنایی با انواع داده ها و تعریف متغیرها، ورود، ذخیره سازی و بازیابی داده ها
 • توزیع فراوانی، شاخص های توزیع داده ها و تحلیل اکتشافی
 • رسم نمودارها
 • آزمون های فرضیه ( آزمون های میانگین و آزمون ها ناپارامتری)
 • همبستگی و رگرسیون
 • رابطه بین دو متغیر کیفی ( آزمون کای دو)
 • آزمون توزیع داده ها ( نکویی برازش)
 • تحلیل عاملی
 • تحلیل داده های پرسشنامه ای

معرفی دوره :

توجه واهتمام به امرپژوهش وتحقیق یکی ازمهمترین واساسی ترین امور دردانشگاه ها ومراکزتحقیقاتی محسوب میشود ودراین راستا ایجادزمینه هاي مساعدوتشویق وترغیب دانشجویان مستعد وایجادروندصحیح یکی ازموثرترین گام ها است.تا زمانی که پروپوزال یک پژوهش تصویب نشده باشد، ادامه مسیر تحقیق ممکن نخواهد بود و حتی کسانی که موضوع خوبی انتخاب نموده اند در صورتی که پروپوزال مناسبی ننوشته باشند، با ریسک های جدی در طول فرایند تحقیق مواجه خواهند بود. دراین دوره نحوه  نگارش پروپوزال و پایان نامه به صورتی کاربردی و عملیاتی آموزش داده می شود

اهداف دوره :

آشنایی با انواع و ساختار پروپوزال ها، توانایی نگارش بخش های پروپوزال، کسب مهارتهای لازم برای انتخاب موضوع،آشنایی با انواع پایگاه های اطلاعاتی علمی، توانایی نگارش علمی

مخاطبان دوره :

رشته های علوم انسانی و مدیریت و علاقه مندان از سایر رشته ها، آشنایی مقدماتی با روش تحقیق و مباحث آمار

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با کارشناس مربوطه با شماره تلفن ۶۶۰۷۵۶۲۶تماس حاصل فرمایید

عنوان دورهمدت زمان (ساعت)زمان برگزاریتاریخ شروعشهریه (تومان)
دوره پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی۱۶پنج شنبه و جمعهاعلام می گردد۲۵۰.۰۰۰