معرفی فضاهای آموزشی

با توجه به نیازشركت ها و سازمان ها به فضا های مدرن آموزشی جهت برگزاری همایش های علمی ، مجامع شركت ها جلسات عمومی كاركنان ، سمینار های علمی و تخصصی و دوره های آموزشی ، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و مرکز آموزش های تخصصی کاربردی صنعتی شریف فضاهای آموزشی خود را دراختیار متقاضیان قرار می دهد.​

سالن تابش

DSC_38022
ظرفیت سالن۵۰ نفر
مشخصاتمناسب برای برگزاری همايش های علمی، مجامع شرکت ها، جلسات عمومی کارکنان، سمينارهای علمی و تخصصی و دوره های آموزشی
تجهیزاتویدیو پروژکتور – پرده نمایش – تخته وایت برد هوشمند – دستگاه سرمایش و گرمایش – میز و صندلی – اینترنت – سیستم صوتی
اطلاعات بیشتر۶۶۰۷۵۲۳۴
DSC_22061

[AnythingPopup id=”2″]

 

سالن آمفی تئاتر

ظرفیت سالن۱۴۰ نفر
مشخصاتمناسب برای برگزاری همايش های علمی، مجامع شرکت ها، جلسات عمومی کارکنان، سمينارهای علمی و تخصصی و دوره های آموزشی
تجهیزاتویدیو پروژکتور – پرده نمایش –دستگاه سرمایش و گرمایش –مبلمان VIP – اینترنت – سیستم صوتی حرفه ای
اطلاعات بیشتر۶۶۰۷۵۲۳۴
DSC_13144

[AnythingPopup id=”2″]

 

سایت کامپیوتر

ظرفیت کلاس۱۶ نفر
مشخصاتمناسب برای برگزاری دوره های آموزشی
نجهیزات۸ سیستم کامپیوتر- اینترنت- ویدیو پروژکتور – پرده نمایش – تخته وایت برد – دستگاه سرمایش و گرمایش – میز و صندلی
اطلاعات بیشتر۶۶۰۷۵۲۳۴
DSC_22766

[AnythingPopup id=”2″]

 

کلاس شماره ۱

ظرفیت کلاس۲۲ نفر
مشخصاتمناسب برای برگزاری دوره های آموزشی
تجهیزاتویدیو پروژکتور – پرده نمایش – تخته وایت برد – دستگاه سرمایش و گرمایش - صندلی دسته دار
اطلاعات بیشتر۶۶۰۷۵۲۳۴
IMG_02266

[AnythingPopup id=”2″]

 

کلاس شماره ۲

ظرفیت کلاس۱۸ نفر
مشخصاتمناسب برای برگزاری دوره های آموزشی
تجهیزاتویدیو پروژکتور – پرده نمایش – تخته وایت برد – دستگاه سرمایش و گرمایش – میز و صندلی
اطلاعات بیشتر۶۶۰۷۵۲۳۴
IMG_02266

[AnythingPopup id=”2″]

 

کلاس شماره ۳

ظرفیت کلاس۲۴ نفر
مشخصاتمناسب برای برگزاری دوره های آموزشی
تجهیزاتویدیو پروژکتور – پرده نمایش – تخته وایت برد – دستگاه سرمایش و گرمایش – میز و صندلی
اطلاعات بیشتر۶۶۰۷۵۲۳۴
IMG_02266

[AnythingPopup id=”2″]

 

کلاس شماره ۴

DSC_3823
ظرفیت کلاس۲۴ نفر
مشخصاتمناسب برای برگزاری سمينارهای علمی و تخصصی و دوره های آموزشی

تجهیزاتویدیو پروژکتور – پرده نمایش – تخته وایت برد – دستگاه سرمایش و گرمایش – میز و صندلی
اطلاعات بیشتر۶۶۰۷۵۲۳۴
DSC_22199

[AnythingPopup id=”2″]

 

کلاس شماره ۵

DSC_3836
ظرفیت کلاس۲۲ نفر
مشخصاتمناسب برای دوره های آموزشی
تجهیزاتویدیو پروژکتور – پرده نمایش – تخته وایت برد – دستگاه سرمایش و گرمایش – میز و صندلی
اطلاعات بیشتر۶۶۰۷۵۲۳۴
DSC_22322

[AnythingPopup id=”2″]