مدیریت و مهندسی صنایع

  • ایجاد شده در تاریخ:

معرفی :

تلفیق مهارت­های مدیریتی با تکنیک­ها و مباحث فنی و مهندسی از نیازهای ضروری سازمان­ها و صنایع می باشد. این دپارتمان با هدف ایجاد تعامل و هم افزایی تکنیک­های فنی و مهندسی با دانش روز موضوعات مدیریتی اقدام به تدوین و تعریف دوره­هایی کاملا تخصصی در جهت تربیت کارشناسان، مشاوران و مدیران موردنیاز صنعت کشور نموده است.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره
در حال ثبت نام
اردیبهشت۹۸
۱۰۸ساعت
در حال ثبت نام
اعلام می گردد
۱۸ ساعت
در حال ثبت نام
اعلام می گردد
۱۳۶ساعت