مدیریت و مهندسی صنایع

  • ایجاد شده در تاریخ:

معرفی :

تلفیق مهارت­های مدیریتی با تکنیک­ها و مباحث فنی و مهندسی از نیازهای ضروری سازمان­ها و صنایع می باشد. این دپارتمان با هدف ایجاد تعامل و هم افزایی تکنیک­های فنی و مهندسی با دانش روز موضوعات مدیریتی اقدام به تدوین و تعریف دوره­هایی کاملا تخصصی در جهت تربیت کارشناسان، مشاوران و مدیران موردنیاز صنعت کشور نموده است.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره
در حال ثبت نام
۱۳۹۸/۱۲/۱۵
۲۴ساعت
درحال برگزاری
۱۳۹۸/۱۰/۱۲
۳۰ساعت
اعلام می گردد
اعلام می گردد
۱۰۸ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۸/۱۱/۱۰
۱۸ ساعت
اعلام می گردد
اعلام می گردد
۳۶ساعت
اعلام می گردد
اعلام می گردد
۱۳۶ساعت