مدیریت و مهندسی صنایع

  • ایجاد شده در تاریخ:

معرفی :

تلفیق مهارت­های مدیریتی با تکنیک­ها و مباحث فنی و مهندسی از نیازهای ضروری سازمان­ها و صنایع می باشد. این دپارتمان با هدف ایجاد تعامل و هم افزایی تکنیک­های فنی و مهندسی با دانش روز موضوعات مدیریتی اقدام به تدوین و تعریف دوره­هایی کاملا تخصصی در جهت تربیت کارشناسان، مشاوران و مدیران موردنیاز صنعت کشور نموده است.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره
درحال برگزاری
۱۳۹۸/۰۷/۱۳
۲۴ساعت
در حال ثبت نام
اعلام می گردد
۳۰ساعت
در حال ثبت نام
اعلام می گردد
۱۰۸ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۸/۰۹/۲۰
۱۸ ساعت
در حال ثبت نام
اعلام می گردد
۱۳۶ساعت