مالی و حسابداری

  • ایجاد شده در تاریخ:

معرفی :

دوره های مالی و حسابداری با استفاده بهینه از منابع سر و کار دارند. منابعی که ویژگی عمده آنها کمیاب بودن و محدود بودن همچون منابع مالی، منابع مادی و … می باشد. کارکنان، کارشناسان و مدیرانی که در حوزه مالی و حسابداری فعالیت می کنند، برای دست یابی به موفقیت و کامیابی لازم است از دانش، مهارت و توانایی های مناسب برخوردار باشند. به دلیل تغییرات سریع و گسترده در حوزه مدیریت و اقتصاد، به روز نمودن دانش، مهارت و توانایی های کارکنان، کارشناسان و مدیران ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بدین منظور معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با دارا بودن سابقه طولانی و درخشان در برگزاری دوره های تخصصی آموزشی، اقدام به برگزاری این دوره ها نموده است.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره
در حال ثبت نام
اعلام می گردد
۲۴ ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۸/۰۶/۱۴
۳۰ساعت
در حال ثبت نام
اعلام می گردد
۱۶ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۸/۰۶/۲۲
۴۰ ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۸/۰۸/۰۹
۲۴ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۸/۰۷/۱۱
۱۱۰ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۸/۰۸/۰۲
۱۲۲ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۸/۰۸/۰۹
۴۸ ساعت