نفت و گاز و پتروشیمی

  • ایجاد شده در تاریخ: فروردین

معرفی :

تنوع مشاغل و رشته­های مختلف در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و حساسیت این صنعت، مرکز آموزش را بر آن داشت تا به راه ­اندازی این دپارتمان و ارائه خدمات تخصصی گامی شایسته در راستای ارتقاء مستمر در این صنعت و نیز پرورش نیروهای مجرب بردارد.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره
در حال ثبت نام
اعلام می گردد
۱۳۲ساعت
در حال ثبت نام
اعلام می گردد
۸۴ساعت
در حال ثبت نام
اعلام می گردد
۱۲۶ساعت

logo