علوم داده

  • ایجاد شده در تاریخ: فروردین ماه

معرفی :

علوم داده بخش مهمی از برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کسب‌وکارها امروزی را تشکیل می‌دهند. این علوم در نتیجه‌ی گسترش کلان داده، مشهور شده‌اند. مفهومی برای یکپارچه‌سازی آمار، تحلیل داده، یادگیری ماشین و دیگر مفاهیم مرتبط تحت یک عنوان واحد است. این کار به منظور درک و تحلیل پدیده‌ها با استفاده از داده‌ها انجام می‌شود.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره
درحال برگزاری
۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۷۵ساعت
درحال برگزاری
۱۳۹۸/۰۳/۲۳
۴۰ساعت
درحال برگزاری
۱۳۹۸/۰۴/۱۴
۱۸ساعت
در حال ثبت نام
اعلام می گردد
۴۰ساعت
درحال برگزاری
۱۳۹۸/۰۴/۱۳
۱۶۲ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۸/۰۶/۱۴
۳۶ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۸/۰۵/۲۳
۳۰ساعت