علوم داده

  • ایجاد شده در تاریخ: فروردین ماه

معرفی :

علوم داده بخش مهمی از برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کسب‌وکارها امروزی را تشکیل می‌دهند. این علوم در نتیجه‌ی گسترش کلان داده، مشهور شده‌اند. مفهومی برای یکپارچه‌سازی آمار، تحلیل داده، یادگیری ماشین و دیگر مفاهیم مرتبط تحت یک عنوان واحد است. این کار به منظور درک و تحلیل پدیده‌ها با استفاده از داده‌ها انجام می‌شود.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره
در حال ثبت نام
اعلام می گردد
۳۲ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۹/۰۴/۲۰
۹۲ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۱۲۰ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۹/۰۵/۱۰
۴۰ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۹/۰۳/۲۲
۱۳۶ساعت
در حال ثبت نام
اعلام می گردد
۶۰ ساعت
اعلام می گردد
اعلام می گردد
۴۰ساعت
اعلام می گردد
اعلام می گردد
۱۸ساعت
اعلام می گردد
اعلام می گردد
۴۰ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۹/۰۳/۲۲
۱۳۶ساعت
اعلام می گردد
اعلام می گردد
۳۶ساعت
اعلام می گردد
اعلام می گردد
۳۰ساعت

logo