ارزیابی کیفی رنگ خودرو

خلاصه ای از دوره:

دوره تربیت ارزیاب کیفی رنگ خودرو با توجه به نیازهای خاص صنعت خودرو و بازار موجود از دوره های کاربردی این حوزه بوده و نیازهای موجود را برطرف می نماید.


۲۴ساعت
مدت برگزاری دوره:
اعلام می گردد
زمان برگزاری:
ندارد
پيش نياز:
مدیران، کارشناسان صنعت رنگ خودرو ، کارشناسان بازاریابی و فروش خودرو
مخاطبان:
تربیت ارزیاب کیفی رنگ خودرو با هدف شناخت عیوب رنگ، کارشناس رنگ خودرو و شناخت لایه های رنگ و شرایط اعمال رنگ خودرو
هدف دوره:
۶۶۰۷۵۲۳۷
مشاوره و ثبت نام :
- نفر
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
- دوره
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۵۹۰۰۰۰ تومان
شهریه(تومان):
  • اصول و مفاهیم رنگ و اجزاء تشکیل دهنده رنگ خودرو
  • آشنایی با لایه های رنگ و خواص هر لایه و روش های نگهداری رنگ خودرو
  • شناخت روشهای اعمال رنگ خودرو ( روش های دستی ، رباتیک و الکترواستاتیک
  • آشنایی با عیوب رنگ
  • شناخت روش های تعمیرات و rework  رنگ
  • بازرسی و کارشناسی رنگ خودرو بصورت عملی و اجرایی


دسته: مکانیک ،

برچسب: