تربیت کارشناس مناقصات

خلاصه ای از دوره:

مناقصه روشی است که در آن سازمان‌های عمومی، خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌گذارند و با اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین قیمت یا مناسب‌ترین شرایط را پیشنهاد می‌کنند، معامله می‌نمایند . با توجه به وضع قوانینی برای برگزاری هرچه بهتر مناقصات و پرهیز از بروز هرگونه اختلاف در فرایند برگزاری مناقصه، در این دوره به تشریح ابعاد اجرایی و فرایند حضور در مناقصات و اقدامات پیشین و پسین برگزاری مناقصات برای شرکت کنندگان در دوره پرداخته خواهد شد.


۳۲ساعت
مدت برگزاری دوره:
پنج شنبه و جمعه
زمان برگزاری:
ندارد
پيش نياز:
کارشناسان و مدیران فعال در حوزه مناقصات، توسعه بازار،قراردادها و فروش شرکت ها و سازمان ها( شرکت های پیمانکاری، سازندگان تجهیزات، تامین کنندگان و نمایندگی ها) کارشناسان و مدیران صنایع، سازمان ها و شرکت های کارفرمایی شاغل در واحد های مناقصات، تدارکات و خرید، حقوقی و قراردادها، مجری طرح،طرح توسعه، بهرهبرداری) کارشناسان و نمایندگان شرکت های مشاوره مهندسی صنعتی و عمران دانشجویان و علاقمندان به حوزه مناقصات، توسعه بازار و فروش
مخاطبان:
ارتقا دانش کارشناسان در زمینه نحوه حضور در مناقصات و تحلیلو ارزیابی موفقیت و یا عدم موفقیت و بهره گیری از آن در فرصت های آتی
هدف دوره:
۶۶۰۷۵۶۲۶
مشاوره و ثبت نام :
- نفر
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
- دوره
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۵۸۰۰۰۰ تومان
شهریه(تومان):

  • معرفی انواع مناقصات
  • شناسایی و نحوه حضور در  مناقصات
  • تهیه اظهارنامه ارزیابی کیفی
  • عقد شراکت تجاری
  • تهیه پیشنهاد فنی و مالی
  • تعامل با ذینفعان
  • تحلیل برد و باخت در مناقصات و رویکرد آتی