تربیت مدیر مالی

خلاصه ای از دوره:

مسائل مالی از جمله اموری هستند که در تصمیم گیری های مدیران نقش بسیار مهمی دارند. از این رو مدیران و کارشناسان ارش شرکت ها و سازمان ها جهت اتخاذ تصمیمات صحیح و اصولی و مطابق با اهداف و اساسنامه شرکت نیازمند حدودی آشنایی نسبی با مسائل مالی و حسابداری هستند. تدوین و برگزاری این دوره آموزشی بر این اساس شکل گرفته است.


۴۰ ساعت
مدت برگزاری دوره:
جمعه
زمان برگزاری:
ارسال رزومه
پيش نياز:
دانش آموختگان رشته های اقتصاد، حسابداری ، مدیریت سازمان ها و شرکت های تجاری پذیرش در این دوره پس از بررسی رزومه و در صورت نیاز مصاحبه صورت می پذیرد.
مخاطبان:
افزایش دانش مخاطبان در حوزه مالی و ارائه آموزش­هاي كاربردي در جهت پذیرش مسئوليت مدیریت مالی در سازمانها و شركتها
هدف دوره:
۶۶۰۷۵۶۴۱
مشاوره و ثبت نام :
- نفر
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
- دوره
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۸۵۰,۰۰۰ تومان
شهریه(تومان):

-مقدمه ای بر اصطلاحات رایج (مدیریت مالی-مدیر مالی)

-تجزیه  و تحلیل صورت های مالی بر اساس متد های حرفه ای

-استاندارد های حسابداری

-نحوه تهیه و تدوین صورتهای مالی در اکسل

-انواع ثبت های حسابداری حرفه ای مخصوص مدیران مالی

-قوانین مالیات مستقیم ، مالیات بر ارزش افزوده ، قانون کار و تامین اجتماعی

-پروسه دادرسی مالیاتی و اعتراض به اوراق مالیاتی از از برگ تشخیص تا هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر، آشنایی با اوراق مالیاتی مختلف

-نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی، اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی

-آشنایی با سامانه های جامع مالیاتی

-نحوه تهیه بهای تمام شده جهت تهیه و ارائه گزارشهای درون سازمانی و برون سازمانی

-اصول و رفتار مدیران مالی در برخورد با کارفرمای ادارات امور مالیاتی و هیات تشخیص اداره کار

مالی و حسابداری
مالی و حسابداری
مالی و حسابداری


دسته: مالی و حسابداری ،

برچسب: حسابداری ، اظهارنامه ، مالی ، مدیرمالی ، صنعتی شریف ، جهاد ، دوره آموزشی ، جهاد دانشگاهی ، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف ، خدمات آموزشی حسابداری ، خدمات آموزشی ، صورت های مالی ، صورت مالی ، تجزیه  و تحلیل صورت های مالی ، دوره آموزشی تربیت مدیر مالی ، مدیریت مالی ، آموزش مدیر مالی ، تربیت مدیر مالی ، سامانه جامع مالیاتی ، نحوه تهیه بهای تمام شده ، بهای تمام شده ، اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده ، نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی ، نحوه تهیه و تدوین صورتهای مالی در اکسل ، ادارات امور مالیاتی ،