تربیت کاردان حسابداری

خلاصه ای از دوره:


۳۰ساعت
مدت برگزاری دوره:
پنج شنبه و جمعه
زمان برگزاری:
ندارد
پيش نياز:
تمام علاقه مندان به فراگیری حسابداری از پایه
مخاطبان:
هدف دوره:
۶۶۰۷۵۶۴۱
مشاوره و ثبت نام :
- نفر
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
- دوره
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۳۸۰,۰۰۰ تومان
شهریه(تومان):
-آشنایی با اصول حسابداری
-آشنایی با فرمول اصلی حسابداری و جایگاه آن در ثبت های حسابداری
-آشنایی با مفروضات حسابداری
-شناخت ثبت های حسابداری
-نحوه تشخیص چگونگی ثبت های حسابداری
-آشنایی خیلی اجمالی با قوانین مالیاتی
-آشنایی خیلی اجمالی با فوانین تجارت
-آشنایی خیلی اجمالی با گزارشات حسابداری و مالیاتی
-آشنایی با انواع حسابداری


دسته: مالی و حسابداری ،

برچسب: