تربیت کارشناس تاسیسات الکتریکی

خلاصه ای از دوره:

این دوره به بررسی طراحی تاسیسات الکتریکی ، آشنایی با تجهیزات مختلف برق، طراحی ارتینگ ، آنالیز پخش بار و آنالیز کوتاه، آشنایی با سیستم های جریان ضعیف می پردازد.


۹۰ساعت
مدت برگزاری دوره:
جمعه
زمان برگزاری:
ندارد
پيش نياز:
دانشجویان و مهندسان برق در عرصه های مهندسین مشاور، طراحان، واحدهای مناقصات و پیشنهادات، بهره برداران، شرکت های پیمانکاری اجرایی، گروه های تست و راه اندازی، بهره برداران، تعمیرات و نگهداری
مخاطبان:
آشنایی با طراحی تاسیسات الکتریکی، آشنایی با تجهیزات و ادوات مختلف برق، توانایی انجام آنالیز پخش بار و آنالیز اتصال کوتاه، آشنایی با سیستم های جریان ضعیف و BMS، آشنایی با طراحی ارتینگ، انجام پروژه
هدف دوره:
۶۶۰۷۵۶۲۶
مشاوره و ثبت نام :
- نفر
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
- دوره
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۱۳۸۰۰۰۰ تومان
شهریه(تومان):

 

تاسیسات الکتریکی

 • آشنایی با مدارک پروژه
 • محاسبات بار
 •  سیستم های توزیع برق داخل و خارج ساختمان- پستهای عمومی – اختصاصی- پاساژ
 • سایزینگ تجهیزات و فیدرها
 • شناخت محدودیت های طراحی

طراحی شبکه های تاسیسات برق با نرم افزار ETAP

 • معرفی نرم افزار ETAP
 • آشنایی با وارد نمودن اطلاعات در نرم افزار ETAP
 • آنالیز پخش بار در ETAP
 • آنالیز اتصال کوتاه در ETAP

طراحی روشنایی با استفاده از نرم افزار Dialux

 • طراحی روشنایی در فضاهای داخلی با نرم افزار Dialux
 • طراحی روشنایی در فضاهای خیابانی با نرم افزار Dialux
 • برقرسانی و مداربندی مربوطه

طراحی ارتینگ تاسیسات و ارتینگ تجهیزات و طراحی صاعقه گیر

 • آشنایی با انواع سیستم های توزیع ارت
 • طراحی سیستم های ارتینگ جهت تولید نقشه های تاسیسات الکتریکی
 • بررسی ارتینگ تجهیزات الکترونیکی بصورت خاص
 • آشنایی با همبندی (Bounding)
 • استفاده از نرم افزار ETAP در محاسبات ارتینگ شبکه LV
 • صاعقه گیر (صاعقه گیرهای الکترونیکی و فاراده، آشنایی با SPD)

Workshop

حل پروژه های مختلف تاسیسات و روشنایی


دسته: برق و نیرو ،

برچسب: