تربیت کارشناس طراحی تاسیسات الکتریکی

خلاصه ای از دوره:

این دوره به بررسی طراحی تاسیسات الکتریکی ، آشنایی با تجهیزات مختلف برق، طراحی ارتینگ ، آنالیز پخش بار و آنالیز کوتاه، آشنایی با سیستم های جریان ضعیف می پردازد.


۱۰۲ساعت
مدت برگزاری دوره:
پنج شنبه و جمعه
زمان برگزاری:
ندارد
پيش نياز:
دانشجویان و مهندسان برق در عرصه های مهندسین مشاور، طراحان، واحدهای مناقصات و پیشنهادات، بهره برداران، شرکت های پیمانکاری اجرایی، گروه های تست و راه اندازی، بهره برداران، تعمیرات و نگهداری
مخاطبان:
آشنایی با طراحی تاسیسات الکتریکی، آشنایی با تجهیزات و ادوات مختلف برق، توانایی انجام آنالیز پخش بار و آنالیز اتصال کوتاه، آشنایی با طراحی ارتینگ، انجام پروژه
هدف دوره:
۶۶۰۷۵۶۲۳
مشاوره و ثبت نام :
- نفر
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
- دوره
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
شهریه(تومان):

تاسیسات الکتریکی

-آشنایی با مدارک پروژه (رویۀ تولید مدارک، معرفی پیش نیازهای طراحی، آشنایی با بخش های پروسس، مکانیک و معماری ساختمان و هماهنگی های مورد نیاز)
-محاسبات بار (دسته بندی بارهای نرمال، اضطراری و ایمنی، برآورد بارهای مورد طراحی بخش برق، برآورد بارهای تاسیساتی، برآورد بارهای صنعتی، ضرایب مصرف و همزمانی)
-سیستم های توزیع برق داخل و خارج ساختمان- پستهای عمومی – اختصاصی- پاساژ (طراحی سیستم پریز، تهیه رایزر دیاگرام، طراحی سینی کابل و ترنچ)
-شناخت تجهیزات (خازن، کلید های MV (دژنکتورها)، کلیدهای LV (ACB, MCCB, MCB, MPCB, RCCB)، ، موتور، کابل، تابلو)
-سایزینگ تجهیزات و فیدرها (سایزینگ فیدرها، طراحی تابلو ، سایزینگ کلید، سایزینگ کابل، ترانسفورماتور، ژنراتور، باتری سایزینگ، UPS، CT & PT سایزینگ )
-شناخت محدودیت های طراحی

طراحی شبکه های تاسیسات برق با نرم افزارETAP

-معرفی نرم افزار
-آشنایی و وارد نمودن اطلاعات ( Power Grid، باس بار، ترانسفورماتور، کابل ها، کلید های MV (دژنکتورها)، کلیدهای LV (ACB, MCCB, MCB, MPCB, RCCB)، موتور، Load Static و Lump Load)
-آنالیز پخش بار در ETAP
-آنالیز اتصال کوتاه در ETAP

طراحی روشنایی با استفاده از نرم افزار Dialux

-طراحی روشنایی در فضاهای داخلی با نرم افزار Dialux
-طراحی روشنایی در فضاهای خیابانی با نرم افزار Dialux
-برق رسانی و مداربندی مربوطه

طراحی ارتینگ تاسیسات و ارتینگ تجهیزات و طراحی صاعقه گیر

-آشنایی با انواع سیستم های توزیع ارت
-طراحی سیستم های ارتینگ جهت تولید نقشه های تاسیسات الکتریکی
-بررسی ارتینگ تجهیزات الکترونیکی بصورت خاص
-آشنایی با همبندی (Bounding)
-استفاده از نرم افزار ETAP در محاسبات ارتینگ شبکه LV
-صاعقه گیر (صاعقه گیرهای الکترونیکی و فاراده، آشنایی با SPD)

Workshop

حل پروژه های مختلف تاسیسات و روشنایی در ساختمان های مسکونی و ساختمان های نیمه صنعتی (مرور بخش های مختلف دوره)