دادرسی مالیاتی

خلاصه ای از دوره:


۲۴ ساعت
مدت برگزاری دوره:
پنج شنبه
زمان برگزاری:
ندارد
پيش نياز:
حسابداران، مدیران مالی، مدیران عامل، اصناف، دانشجویان رشته های: حسابداری، مدیریت، اقتصاد، MBA و ...
مخاطبان:
ارتقاء دانش مالیاتی آحاد مردم و نحوه احقاق حق مالیاتی
هدف دوره:
۶۶۰۷۵۶۴۱
مشاوره و ثبت نام :
-نفر
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
-مرتبه
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۳۵۰,۰۰۰تومان
شهریه(تومان):
-جایگاه، ساختار و تشکیلات مراجع مالیاتی
-هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی
-ترکیب اعضای هیأت های حل اختلاف مالیاتی
-حدود، صلاحیت و اختیارات هیأت های حل اختلاف مالیاتی
-هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم
-شورای عالی مالیاتی، ترکیب اعضاء و نحوه رسیدگی
-هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم
-دستورالعمل دادرسی مالیاتی
-نحوه صحیح و قانونی اعتراض به برگ تشخیص
-برگ دعوت به هیأت
-وکیل و سایر اشخاص در حکم مؤدی مالیاتی
-قرار چیست؟ انواع قرارهای صادره
-انوع آراء هیأت
-مواعد قانونی مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی
-تفاوت دادرسی مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
-نحوه دفاع در هیأت های حل اختلاف مالیاتی


دسته: مالی و حسابداری ،

برچسب: