روش های محلول سازی

خلاصه ای از دوره:

محلول سازی اولین گام برای ورود به پژوهش و انجام تحقیقات در زمینه شیمی و رشته های مرتبط از قبیل کشاورزی، زیست شناسی، متالورژی و … است و یکی از مهمترین و اساسی ترین تکنیکهای کاربردی در علوم فوق الذکر می باشد. در این روش های محلول سازی مورد تدریس قرار خواهد گرفت.


۸ساعت
مدت برگزاری دوره:
پنج شنبه
زمان برگزاری:
ندارد
پيش نياز:
کارشناسان رشته شیمی با کلیه گرایشها، مواد غذایی، محیط زیست، دارویی، علوم آزمایشگاهی، علوم کشاورزی و …
مخاطبان:
آشنایی با روش های صحیح تهیه محلول ها و استانداردها در آزمایشگاه
هدف دوره:
۶۶۰۷۵۶۲۶
مشاوره و ثبت نام :
- نفر
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
- دوره
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۳۰۰,۰۰۰تومان
شهریه(تومان):
 -آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز جهت محلول سازی و شیوه کالیبراسیون آنها
-آشنایی با درجه خلوص مواد شیمیایی آزمایشگاهی
-آشنایی با درجه خلوص انواع آب¬های مصرفی در آزمایشگاه
 -آشنایی با محلول¬های بافر و نحوه تهیه آنها
-آشنایی با محلول¬های استاندارد و پایداری آنها
-آشنایی با واحد¬های غلظت و شیوه تبدیل آنها
 -آشنایی با محاسبات لازم جهت تهیه محلول¬ها از مواد جامد و مایع به همراه مثال
شیمی
شیمی


دسته: شیمی ،

برچسب: جهادشریف ، کارگاه ، شیمی ، محلول ، آزمایشگاه ، محلول سازی ، صنعتی شریف ، دوره آموزشی ، جهاد دانشگاهی ، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف ، کارگاه آموزشی ، دوره های آموزشی جهاد دانشگاهی ، مهندسی ، آموزش ، دوره کارگاهی ، دوره آموزشی جهادشریف ، جهاد شریف ، محیط زیست ، علوم کشاورزی ، مهندسی کشاورزی ، مهندس متالورژی ، مهندسی شیمی ، آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی ، شیوه کالیبراسیون ، درجه خلوص مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، دوره آموزشی محلول سازی ، موادغذایی ، کشاورزی ، علوم آزمایشگاهی ، روش های صحیح تهیه محلول ، محلول های بافر ، محلول های استاندارد ، واحدهای غلظت ، گرایش های رشته شیمی ، روش های محلول سازی ، دوره آموزشی روش های محلول سازی ، مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، آب های مصرفی در آزمایشگاه ،