متره برآورد و صورت وضعیت نویسی(مقدماتی و پیشرفته)

خلاصه ای از دوره:

یکی از عوامل اصلی در پروژه ­های عمرانی ، تعیین و محاسبه مقادیر مصالح، ماشین آلات، نیروی انسانی و حمل مورد نیاز و سپس برآورد ریالی پروژه از روی مقادیر محاسبه شده می­باشد بدین منظور مهندسان علاوه بر توانایی محاسبه مقادیر فوق می­ بایست با فهرست­ بها که مقادیر قیمت هر یک از عوامل فوق را در خود جای داده است آشنا باشد که بتواند یک مترور حرفه ­ای شود با توجه به حجم زیاد محاسبات از نرم ­افزار EXCEL کمک گرفته می­شود سپس فراگیر با روند برگزاری مناقصه که فرآیندی است رقابتی آشنا می­شود. بدین منظور فراگیران می­­ بایستی نسبت به مفاهیم بخشنامه­ ها و قوانین صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نحوه کار با بخشنامه ها و استفاده از آنها در نرم افزار های پیشنهاد قیمت آگاهی داشته باشند.


۸۰ساعت
مدت برگزاری دوره:
پنج شنبه و جمعه
زمان برگزاری:
ندارد
پيش نياز:
مهندسین عمران و معماری و کلیه رشته­ هایی که با کار دفتر فنی آشنایی دارند.
مخاطبان:
شرکت کنندگان در این دوره پس از پایان دوره قادر خواهند بود که با تسلط کامل بر فهرست­ بها متره و برآورد پروژه­ های عمرانی را انجام داده و با بخشنامه تعدیل به طور کامل آشنا می­شوند و قادر به انجام تعدیل می­باشند در آخر نیز کمک نرم افزار تدکار، متره و برآورد،تعدیل و پیشنهاد قیمت و تهیه اسناد شرکت در مناقصه طبق بخشنامه های شماره ۱۲۳۲۵۷۹/۹۶ مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ و همچنین بخشنامه شماره ۶۳۲۱۹/۱۰۰ مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۸۶، اقدام نمایند. همچنین تعیین برنده مناقصه با در نظر گرفتن دامنه قیمت مناسب نیز از اهداف دوره مذکور می­باشد.
هدف دوره:
۶۶۰۷۵۶۴۱
مشاوره و ثبت نام :
- نفر
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
- دوره
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۸۹۰,۰۰۰ تومان
شهریه(تومان):

-کلیات متره و برآورد
-تشریح فهرست بها رشته ابنیه با حل مثال­های مختلف
-آشنایی با روند تهیه صورت وضعیت
-نحوه تنظیم تعدیل آحاد بها
-آشنایی با نرم افزارهای موجود در بازار
-انجام پروژه با نرم افزار EXCEL
-نحوه محاسبه حق الزحمه مشاور
-تشریح بخشنامه های مناقصه و آنالیز قیمت سازمان برنامه
-وارد کردن متره برآورد و مالی کردن آن در نرم افزار و اعمال ضرایب مطابق بخشنامه
– آنالیز اقلام مطابق بخشنامه وشناخت عوامل موثر در پروژه
-تهیه جداول پیشنهاد قیمت طبق بخشنامه و آنالیز ضریب بالاسری
-نحوه محاسبه تعیین دامنه مناسب قیمت برای شرکت در مناقصات


دسته: عمران و معماری ،

برچسب: نرم افزار ، اکسل ، عمران ، معماری ، مناقصه ، پیمانکار ، متره برآورد ، آنالیزقیمت ، صنعتی شریف ، دوره آموزشی ، آموزش نرم افزار ، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف ، عمران و معماری ، کلیات متره و برآورد ، دانشجوی عمران ، فهرست بها رشته ابنیه ، تنظیم تعدیل آحاد بها ، نرم افزار تدبیر ، نرم افزار تکسا ، دوره آموزشی مناقصه ، دوره مناقصه ، دوره آموزشی مناقصه و آنالیز قیمت پیشنهادی پیمانکار ، دوره آموزشیه تهیه اسناد شرکت در مناقصه ، آنالیز قیمت ، شرکت در مناقصه ، نرم افزار های بازار ، آموزش نرم افزار تکسا ، تهیه صورت وضعیت ، مقدماتی و پیشرفته ، پروژه­های عمرانی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، نرم ­افزار EXCEL ، بخشنامه های شماره ۱۲۳۲۵۷۹/۹۶ ، مترور ، کار دفتر فنی ، دفتر فنی ، تعیین و محاسبه مقادیر مصالح ، نرم افزار تدکار ،