مناقصه و آنالیز قیمت پیشنهادی پیمانکار (با نرم افزار)

خلاصه ای از دوره:

مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر(مطابق با اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که بهینه ترین پیشنهاد را کرده باشد، واگذار می گردد. بدین منظور شرکت کنندگان در مناقصه می بایستی نسبت به مفاهیم بخشنامه ها و قوانین صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نحوه کار با بخشنامه ها و استفاده از آنها در نرم افزار های پیشنهاد قیمت آگاهی داشته باشند. دوره مناقصات و پیشنهاد قیمت با هدف دستیابی به مقاصد فوق برگزار می گردد.


۴۰ساعت
مدت برگزاری دوره:
پنج شنبه و جمعه
زمان برگزاری:
دوره متره برآورد و صورت وضعیت نویسی
پيش نياز:
مهندسان عمران ، مهندسان و کاردانان معماری و ساختمان و علاقه مندان به این حوزه
مخاطبان:
شرکت کنندگان در این دوره پس از پایان دوره قادر خواهند بود تا به کمک نرم افزار تدکار، نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت و تهیه اسناد شرکت در مناقصه طبق بخشنامه های شماره ۱۲۳۲۵۷۹/۹۶ مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ و همچنین بخشنامه شماره ۶۳۲۱۹/۱۰۰ مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۸۶، اقدام نمایند. همچنین تعیین برنده مناقصه با در نظر گرفتن دامنه قیمت مناسب نیز از اهداف دوره مذکور می باشد
هدف دوره:
۶۶۰۷۵۶۴۱
مشاوره و ثبت نام :
۴۵ نفر
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
۳ دوره
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۴۵۰,۰۰۰ تومان
شهریه(تومان):

-تشریح بخشنامه های مناقصه و آنالیز قیمت سازمان برنامه

-تهیه برآورد به تفکیک فصول و تعیین اقلام تجهیز کارگاه و اعمال ضرایب مطابق بخشنامه

-وارد کردن متره برآورد و مالی کردن آن در نرم افزار

-آنالیز اقلام مطابق بخشنامه وشناخت عوامل موثر در پروژه

-تعریف ردیف های وابسته و نحوه آنالیز آنها

-تهیه جداول پیشنهاد قیمت طبق بخشنامه و آنالیز ضریب بالاسری

-نحوه محاسبه تعیین

-دامنه مناسب قیمت برای شرکت در مناقصات

دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید

avatar
  اشتراک  
به من اطلاع بده


دسته: عمران و معماری ،

برچسب: نرم افزار ، عمران ، معماری ، پیمانکار ، متره برآورد ، آنالیزقیمت ، ساختمان ، صنعتی شریف ، آموزش نرم افزار ، جهاد دانشگاهی ، نرم افزار آموزشی ، مهندس ، عمران و معماری ، مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی شریف ، نرم افزار تدبیر ، آموزش نرم افزار تکسا ، نرم افزار تدکار ، دوره آموزشی عمران ، دوره آموزشی جهادشریف ، دوره مناقصه و آنالیز قیمت پیشنهادی ، دوره آموزشی نرم افزار ، مناقصه و آنالیز قیمت سازمان برنامه ، دامنه مناسب قیمت برای شرکت در مناقصات ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، نرم افزار های پیشنهاد قیمت ، پروژه های صنعتی ، عمرانی و ساختمانی ،

مطالب پیشنهادی