کاربرد Excel در عمران

خلاصه ای از دوره:


۲۴ساعت
مدت برگزاری دوره:
یکشنبه ها و سه شنبه ها
زمان برگزاری:
ندارد
پيش نياز:
مخاطبان:
هدف دوره:
مشاوره و ثبت نام :
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
شهریه(تومان):
آموزش مقدمات
آموزش محاسبه فرمولهای کاربردی بارگذاری و آیین نامه ۲۸۰۰
– محاسبه ضریب زلزله
– محاسبه توزیع نیروی زلزله
– محاسبه و ترسیم طیف استاندارد آموزش محاسبه روابط کاربردی سازه‌های فولادی
– محاسبه و ترسیم رفتار المان‌های فشاری
– محاسبه و ترسیم رفتار المان‌های خمشی
– محاسبه و ترسیم رفتار المان‌های برشی
آموزش محاسبه فرمول‌های کاربردی طراحی سازه‌های بتن آرمه
– محاسبه روابط خمش
– محاسبه روابط برش و پیچش
– محاسبه و ترسیم ستون‌ها
آموزش متره
– حل مسائل کاربردی
– گزارش گیری برگه‌های مربوطه


دسته: عمران و معماری ،

برچسب: