تربیت مشاور برنامه ریزی و مدیریت و نگهداری تعمیرات

خلاصه ای از دوره:

با توجه به شرایط حاکم بر صنایع کشور ، به کارگیری هرچه مفیدتر ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات موجود و نهایتا بهبود بهره وری اهمیت یافته است لذا نحوه نگهداری و پیشگیری از خرابی های ماشین الات، تاسیسات و تجهیزات یک واحد صنعتی از عوامل مهم در کمیت و کیفیت تولیدات آن واحد می باشد. هدف از این دوره آشنایی شرکت کنندگان با کلیات اصول برنامه ریزی سیستم های نگهداری و تعمیرات می باشد.


۶۰ساعت
مدت برگزاری دوره:
جمعه
زمان برگزاری:
ندارد
پيش نياز:
مدیران و کارشناسان فنی و مهندسی – رشته های مدیریت مهندسی – مدیران و کارشناسان نت
مخاطبان:
توانایی استقرار سیستم های نگهداری و تعمیرات اثربخش – آنالیز و تجزیه و تحلیل سیستم نت – ممیزی نت
هدف دوره:
۶۶۰۷۵۲۳۷
مشاوره و ثبت نام :
- نفر
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
- دوره
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۹۴۰۰۰۰ تومان
شهریه(تومان):
-سیاست ها و استراتژی های نگهداری و تعمیرات : نت بعد از خرابی – نت پیشگیرانه – نت پیشگویانه – نت بر مبنای قابلیت اطمینان
-آشنایی با انواع ابزارهای اجرایی سیستم های مختلف نت : EM/CM/PM/IM/AM/OM/PDM
-استقرار سیستم های مختلف نگهداری و تعمیرات
-مدیریت منابع در نگهداری و تعمیرات: مدیریت ماشین آلات و تجهیزات – مدیریت زمان – مدیریت هزینه – مدیریت فعالیت
-برنامه ریزی و اجرای سیستم های نت: PM – PDM – CBM – RCM – TPM
-نت بهره ور جامع TPM و نت مبتنی برا پایش وضعیت ماشین CBM
-مدیریت دارایی های فیزیکی – مدیریت ریسک در تجهیزات و ماشین آلات – استقرار سیستم FMEA
-شاخص های سنجش اثربخشی نت KPI –  ممیزی و عارضه یابی واحد های نت – انجام یک پروژه عملی استقرار سیستم نت