برگزاری دوره های روش های محلول سازی برای پرسنل پتروشیمی پارس
برگزاری دوره های روش های محلول سازی برای پرسنل پتروشیمی پارس


 دوره های آموزش تخصصی “روش های محلول سازی” به همت مرکز آموزش تخصصی کاربردی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، با هدف ارتقای سطح توانایی علمی و شغلی برای ۲۰ نفر از پرسنل  شرکت پتروشیمی پارس برگزار شد.

این دوره های آموزشی(روش های محلول سازی) در اسفندماه سال جاری، به مدت ۱۶ ساعت و با حضور ۲۰ نفر از پرسنل پتروشیمی پارس در بوشهر برگزار شد.در این دوره آموزشی شرکت کنندگان با تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز جهت محلول سازی و شیوه کالیبراسیون آنها، درجه خلوص مواد شیمیایی آزمایشگاهی، درجه خلوص انواع آب های مصرفی آزمایشگاهی، محلول های بافر و نحوه تهیه آنها، محلول های استاندارد و پایداری آنها، واحدهای غلظت و شیوه تبدیل آنها، محاسبات لازم جهت تهیه محلول ها از مواد جامد و مایع آشنا شدند.
پتروشیمی پارس