برگزاری دوره مدیریت و کنترل پروژه بر اساس استاندارد PMBOK در سازمان صدا و سیما
برگزاری دوره مدیریت و کنترل پروژه بر اساس استاندارد PMBOK در سازمان صدا و سیما


برگزاری دوره های آموزشی سازمان های غیر دولتی

معاونت آموزش جهاد دانشگاهی صنعتی شریف توانسته است با برگزاری طیف وسیعی از دوره های عمومی، تخصصی، مهارتی، مدیریتی برای سازمان های همکار خود در بخش های غیر دولتی، خصوصی، NGOها، اصناف، اتحادیه ها و.. گام بلندی در راستای تحقق اهداف هر سازمان و کسب مزیت رقابتی برای توانمندسازی کارکنان استراتژی هایی را تدوین کرده است
در همین راستا مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف دوره «مدیریت و کنترل پروژه کاربردی بر اساس استاندارد PMBOK: Sixth Edition » را به مدت۳۲ساعت،  به صورت تئوری با همکاری مهندس رضا آتش فراز و با حضور ۲۲ نفر از پرسنل محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرفصل های ذیل در محل این شرکت برگزار کرده است.
-معرفی چرخه حیات پروژه های صنعتی، عمرانی و ساختمانی
-تشریح فازهای طراحی، خرید و ساخت در پروژه های EPC
-تشریح کارکردهای واحد مدیریت پروژه (PMO) و نحوه تهیه منشور PMO
-تشریح فرایندهای مدیریت یکپارچگی پروژه + کارگاه پیاده سازی مدیریت یکپارچگی بر روی یک پروژه واقعی
-تشریح فرایندهای مدیریت محدوده پروژه + کارگاه پیاده سازی مدیریت محدوده بر روی یک پروژه واقعی
-تشریح فرایندهای مدیریت زمان پروژه + کارگاه پیاده سازی مدیریت زمان بر روی یک پروژه واقعی
-تشریح فرایندهای مدیریت هزینه پروژه + کارگاه پیاده سازی مدیریت هزینه بر روی یک پروژه واقعی
-تشریح فرایندهای مدیریت کیفیت پروژه + کارگاه پیاده سازی مدیریت کیفیت بر روی یک پروژه واقعی
-تشریح فرایندهای مدیریت منابع پروژه + کارگاه پیاده سازی مدیریت منابع بر روی یک پروژه واقعی
-تشریح فرایندهای مدیریت ارتباطات پروژه + کارگاه پیاده سازی مدیریت ارتباطات بر روی یک پروژه واقعی
-تشریح فرایندهای مدیریت ریسک پروژه + کارگاه پیاده سازی مدیریت ریسک بر روی یک پروژه واقعی+ آموزش کاربرد نرم افزار (Primavera Risk Analysis (Pert master
-تشریح فرایندهای مدیریت تدارکات پروژه + کارگاه پیاده سازی مدیریت تدارکات بر روی یک پروژه واقعی
-تشریح فرایندهای مدیریت ذینفعان پروژه + کارگاه پیاده سازی مدیریت ذینفعان بر روی یک پروژه واقعی
مدیریت و کنترل پروژه کاربردی بر اساس استاندارد PMBOK: Sixth Edition

مزیت های دوره های آموزش سازمانی

آموزش


logo