امکان سنجی پروژه های اقتصادی با نرم افزار کامفار در هولدینگ انرژی گستر سینا
امکان سنجی پروژه های اقتصادی با نرم افزار کامفار در هولدینگ انرژی گستر سینا


برگزاری دوره امکان سنجی پروژه های اقتصادی با نرم افزار کامفار در هولدینگ انرژی گستر سینا

در راستای اجرای دوره های آموزشی برای کارکنان محترم هولدینگ انرژی گستر سینا و با هدف ارتقای سطح دانایی و توانایی و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی و شغلی دوره « امکان سنجی پروژه های اقتصادی با نرم افزار کامفار» به مدت ۳۲ ساعت (برای پرسنل محترم آن مجموعه) توسط مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف  برگزار گردید.

پس از گذراندن دوره آموزش سازمانی، شرکت کنندگان قادر خواهند بود با استفاده از نرم افزار کامفار، به ترسیم فرآیند مالی پـروژه های سرمایه گذاری پرداخته و پس از محاسبه شاخص های مالی پروژه ها، تحلیل حساسیت فرآیند مالی پروژه را بر اساس سناریوهای ترکیبی انجام دهند و در نهایت، با استفاده از خروجی های نرم افزار کامفار، طرح های توجیهی با فرمت استاندارد بانکی را تهیه و تنظیم نمایند.

مباحث مطرح شده در این دوره آموزش سازمانی به شرح ذیل می باشد؛

– تشریح ساختار فرآیند مطالعات امکان سنجی پروژههای سرمایه گذاری و معرفی نرم افزار کامفار

– نرم افزار کامفار ( comfar expert)

  • فاز ورود اطلاعات
  • فاز نتایج
  • تحلیل حساسیت نتایج پروژه
  • عملی پروژه انجام(case study)


logo