در راستای اجرای دوره های آموزشی برای کارکنان محترم سازمان الکترونیک پردازش سبلان و با هدف ارتقای سطح دانایی و توانایی و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی و شغلی دوره آموزشی «تضمین کیفیت نتایج» به مدت 16 ساعت برای 4 نفر از پرسنل سازمان الکترونیک پردازش سبلان با تدریس جناب آقای دستمردی توسط مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف براساس مباحث ذیل برگزار گردید:

 • محاسبه پارامترهای آماری در Minitab
 • آشنایی با قابلیت های نرم افزار Minitab
 • بررسی اریبی نتایج اندازه گیری(Bias Study)
 • شناسایی داده های پرت در نرم افزار Minitab
 • بررسی نرمال بودن توزیع نتایج آزمون درMinitab
 • مقایسه نتایج دو جامعه به صورت زوجی (Paired t)
 • مقایسه پراکندگی نتایج دو جامعه (Two Variances)
 • آشنایی با مفاهیم پایه در تضمین کیفیت نتایج آزمون
 • بررسی نرمال بودن توزیع نتایج آزمون(Normality Test)
 • مقایسه نتایج با یک مقدار مرجع (One Sample T-Test)
 • بررسی ارتباط خطی بین دو کمیت اندازه گیری در Minitab
 • بررسی ارتباط خطی بین دو کمیت اندازه گیری (Correlation)
 • مقایسه نتایج بیش از دو جامعه با استفاده از شاخص های آماریhوK
 • آزمون آماري مقایسه میانگین نتایج دو جامعه (Two Sample T-Test)
 • شاخص های آماری Cg و  Cgkبرای بررسی مناسب بودن دقت و صحت
 • مقایسه نتایج بیش از دو جامعه با استفاده از آنالیز واریانس (ANOVA)
 • استفاده از نمودارهای کنترل برای پایش عملکرد(Stability & Consistency Study)
 • ارزیابی تکرارپذیری و تجدیدپذیری نتایج اندازه گیری(repeatability & Reproducibility)
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها