در راستای اجرای دوره های آموزشی برای کارکنان محترم سازمان پدیده شیمی قرن و با هدف ارتقای سطح دانایی و توانایی و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی و شغلی دوره آموزشی «کارگاه محلول سازی» به مدت 6 ساعت برای 11 نفر از پرسنل سازمان پدیده شیمی قرن با تدریس آقای ذوالفنون توسط مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف براساس مباحث ذیل برگزار گردید:

  • آشنایی با محلول‌های بافر و نحوه تهیه آن‌ها
  • آشنایی با محلول‌های استاندارد و پایداری آن‌ها
  • آشنایی با واحدهای غلظت و شیوه تبدیل آن‌ها
  • آشنایی با درجه خلوص مواد شیمیایی آزمایشگاهی
  • آشنایی با درجه خلوص انواع آب‌های مصرفی در آزمایشگاه
  • آشنایی با محاسبات لازم جهت تهیه محلول‌ها از مواد جامد و مایع به همراه مثال
  • آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز جهت محلول سازی و شیوه کالیبراسیون آن‌ها

محلول سازی اولین گام برای ورود به پژوهش و انجام تحقیقات در زمینه شیمی و رشته های مرتبط از قبیل کشاورزی، زیست شناسی، متالورژی و… است و یکی از مهمترین و اساسی ترین تکنیک های کاربردی در علوم فوق می باشد. محلول‌ها مخلوط‌های همگن هستند، محلول‌ها اغلب بر اساس حالت فیزیکی خود طبقه‌بندی می‌شوند که شامل: محلول‌های جامد، مایع و گاز است.