برگزاری دوره های آموزش سازمان های غیر دولتی

معاونت آموزش جهاد دانشگاهی صنعتی شریف توانسته است با برگزاری طیف وسیعی از دوره های عمومی، تخصصی، مهارتی، مدیریتی برای سازمان های همکار خود در بخش های غیر دولتی، خصوصی، NGOها، اصناف، اتحادیه ها و.. گام بلندی در راستای تحقق اهداف هر سازمان و کسب مزیت رقابتی برای توانمندسازی کارکنان استراتژی هایی را تدوین کرده است

در همین راستا مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف دوره آموزش سازمانی « عیب یابی و تعمیر درایوهای کنترل سرعتAC » را به مدت ۴۰ ساعت،  به صورت تئوری  و کارگاهی با همکاری دکتر هادی  طالبی و با حضور ۲۶ نفر از پرسنل محترم شرکت مگاموتور در محل این شرکت برگزار کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید