تقویم آموزشی پاییز سال ۱۳۹۸
تقویم آموزشی پاییز سال ۱۳۹۸


مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، دوره های آموزشی پاییز سال ۱۳۹۸ را به شرح ذیل(تقویم آموزشی) در محل این مرکز برگزار می نماید.

برای کسب اطلاعات در ارتباط با دوره های آموزشی  بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید.

تقویم آموزشی پاییز ۱۳۹۸

برای ثبت نام در هر کدام از دوره های مدنظر بر روی عکس کلیک بفرمایید.

تقویم آموزشی


logo