سمینار ورود به بازار خودرو
سمینار ورود به بازار خودرو


سمینار ورود به بازار خودرو در جهاد دانشگاهی صنعتی به شرح ذیل برگزار می شود

جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با در نظر گرفتن نیاز بازار به افراد توانمند در بازار خودرو اقدام به برگزاری سمیناری در این زمینه کرده است.

این سمینار با محوریت ورود به بازار کار خودرو به مدت ۸ ساعت توسط مدرس آقای مهندس فربد شیرالی پور به شرح ذیل برگزار می شود:

مباحث ارائه شده:

بخش اول: مقدمه

-معرفی

-مسیر پیموده شده، شکست ها و دلایل موفقیت

-یک توصیه پیش از شروع آموزش

بخش دوم: تحلیل بازار و استراتژی ها

-نگاهی به تاریخچه بازار خودرو

-تحلیل و رفتارشناسی بازار خودرو

-انتخاب استراتژی متناسب با شرایط

بخش سوم: بازاریابی و برخورد با مشتری

-تعیین رنج کاری و کسب تخصص

-شروع فعالیت بدون ورود به سرمایه

-ارتباط با جامعه هدف

-ارائه خدمات به جامعه هدف

-شناخت و برقراری ارتباط با همکاران معتمد

-جلب اعتماد مشتریان

-حفظ ارتباط با مشتری

-مهیا کردن خودرو برای فروش

-استفاده از ابزار های ارتباط جمعی

-برندسازی و دیجیتال مارکتینگ

-روانشانسی و شناخت نیاز مشتری

-مهارت چانه زنی با مشتری

-درج آگهی، نحوه پاسخ دهی و برخورد با مشتری

-کار کردن بدون سرمایه و با درآمد مناسب

بخش چهارم: نکات حقوقی

-تطبیق و بررسی اسناد و مدارک

-استعلام های حقوقی و مالی

-انتقال مالکیت و پرداخت ها

-مبایعه نویسی

بخش پنجم: احداث و مدیریت نمایشگاه و دفتر فروش خودرو

-انتخاب زمان و مکان مناسب

-مسائل قانونی و مالیاتی

-مدیریت داخلی مجموعه

-راز خودرو های امانی

اطلاعات دوره:

مدت دوره: ۸ ساعت هزینه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ برگزاری: ۲۹ مهرماه ۱۴۰۰ روز برگزاری: پنجشنبه