برگزاری دوره های آموزشی سازمان های غیر دولتی

معاونت آموزش جهاد دانشگاهی صنعتی شریف توانسته است با برگزاری طیف وسیعی از دوره های عمومی، تخصصی، مهارتی، مدیریتی برای سازمان های همکار خود در بخش های غیر دولتی، خصوصی، NGOها، اصناف، اتحادیه ها و.. گام بلندی در راستای تحقق اهداف هر سازمان و کسب مزیت رقابتی برای توانمندسازی کارکنان استراتژی هایی را تدوین کرده است

در همین راستا مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاددانشگاهی صنعتی شریف دوره « مستندسازی و ممیزی داخلی IMS » را به مدت 16 ساعت،  به صورت تئوری با همکاری استاد مهندس عباس نقیبی  و با حضور 10 نفر از پرسنل محترم شرکت مگاموتور در محل این شرکت برگزار کرده است.

 

رضایت نامه مگاموتور

دیدگاهتان را بنویسید