مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار می کند

استاندارد PMBOK یکی از شناخته شده ترین و معتبرترین استانداردهای مدیریت پروژه در دنیا می­باشد و هم اکنون بسیاری از سازمان­ها در جهان و کشور عزیزمان ایران این استاندارد را مبنای پیاده سازی نظام مدیریت پروژه در سازمان­های خود قرار داده اند.

در این سمینار چکیده برخی تجربیات عملی پیاده سازی استاندارد PMBOK در سازمان های پروژه محور مجری پروژه های عمرانی و ساختمانی در ایران ارائه می گردد رئوس مطالبی که در این سمینار توسط جناب آقای مهندس رضا آتش فراز ارائه خواهند شد به شرح زیر می باشند:

-نقشه راه (Road Map) پیاده سازی استاندارد PMBOK در سازمان های پروژه محور در ایران

-نقش و اهمیت واحد مدیریت پروژه (PMO) در پیاده سازی استاندارد PMBOK در سطح سازمان و پروژه ها

-اهمیت بومی سازی استاندارد PMBOK و ارائه نمونه های عینی در این زمینه

-ضرورت توجه به انتظارت و نیازهای سازمان از پیاده سازی استاندارد PMBOK به خصوص در حوزه های مدیریت هزینه، مدیریت ادعا و آنالیز تأخیرات و غیره

-ارائه نمونه نتایج و دستاوردهای ملموس پیاده سازی استاندارد PMBOK

همایش رایگان تجربیات پیاده سازیPMBOK در پروژه های عمرانی و ساختمانی

جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با شماره های۶۶۰۷۵۶۲۶ و۶۶۰۷۵۶۴۱ تماس حاصل نمایید و یا به سایت sctae.jdsharif.ac.ir مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید