کارگاه مدیریت پروژه چابک(Agile)برگزار شد
کارگاه مدیریت پروژه چابک(Agile)برگزار شد


جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با همکاری انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف «کارگاه مدیریت پروژه چابک(Agile)» را روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰  در آمفی تئاتر ساختمان انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه برگزار نمود.

در این کارگاه که حدود ۲۰۰ نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف شرکت کردند دکتر محمد احمدزاده سخنران کارگاه مباحث ذیل را به تفصیل در مورد مدیریت پروژه چابک مورد بحث قرار دادند:

-آشنائی با روش مدیریت پروژه به روش چابک (Agile)

-شناخت تفاوتها و شباهت های روش مدیریت پروژه چابک و مدیریت پروژه سنتی (آبشاری)

-مروری بر انواع روش های پیاده سازی مدیریت پروژه چابک (در پروژه های استارت آپی، کوچک، متوسط، مگاپروژه ها و طرح ها)

-چالش  شرکت ها و سازمان های پروژه محور ایرانی در پیاده سازی مدیریت پروژه چابک

-چگونگی پیاده سازی مدیریت پروژه چابک در پروژه های EPC و صنعتی

-بررسی مثال های عملی مرتبط با مدیریت پروژه چابک

-مرور نمونه های کاربردی پیاده سازی شده از مدیریت پروژه چابک

مدیرت پروژه چابک مدیرت پروژه چابک مدیرت پروژه چابک


logo