چهارمین همایش فصلی مدیریت پروژه برگزار می شود
چهارمین همایش فصلی مدیریت پروژه برگزار می شود


مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف روز چهارشنبه مورخ 2بهمن ماه ۱۳۹۸ «چهارمین همایش فصلی مدیریت پروژه:رویکرد سیستمی به مدیریت ادعاهای پروژه»را با سخنرانی استاد برجسته این حوزه آموزشی جناب آقای مهندس رضا آتش فراز در محل این سازمان برگزار می کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این همایش به لینک زیر مراجعه کنید.

چهارمین همایش فصلی مدیریت پروژه


logo