نتایج جست و جو :
اصول طراحی کلین روم clean room
6 تیر 1400

آشنایی با مبانی فضای تمیز

-معرفی انواع فضای تمیز

-طبقه بندی فضاهای تمیز

-انتخاب نوع فضای تمیز بنا بر نوع فعالیت

-آشنایی با استاندارد های فضای تمیز

موارد اهم در طراحی فضای تمیز

-چیدمان فضاها

-انواع مسیر های حرکت اعم از پرسنل، مواد، ضایعات و …

-اختلاف فشار

تهیه پیش نیاز های طراحی فضای تمیز

-نحوه تهیه URS فضاهای تمیز

-نحوه تهیه لیست تجهیزات و ماشین آلات

-تعیین زیر ساخت های لازم تاسیساتی

مشخصات سازه و معماری فضای تمیز

-انتخاب فضاهای جانبی فضای تمیز از قبیل فضاهای اداری، انبار، آزمایشگاه ها و …

-نحوه انتخاب سازه جهت فضای تمیز و فضاهای مرتبط

-معماری فضاهای مجاور فضای تمیز

آشنایی با  سیستم هوارسان در فضاهای تمیز

-انواع هوا رسان در فضاهای تمیز

-استاندارد های مربوط به سیستم های هوارسان

-اجزا سیستم هوارسان

-رطوبت زن و رطوبت گیری

-محاسبات بار گرمایشی و سرمایشی

-انواع فیلتراسیون

-سیستم انتقال هوا

انتخاب اقلام در سیستم HVAC

-انتخاب فیلتراسیون مناسب بنا به هر نوع کلاس هوایی فضای تمیز

-پارامتر های محاسبات هوا

-نحوه انتخاب و چیدمان دیفیوزرها

بررسی سناریوی کنترل در طراحی فضاهای تمیز

آشنایی با تجهیزات کنترل در فضای تمیز

نحوه استفاده از اجزا کنترل در فضاهای تمیز

آب دارویی

-انواع آب دارویی

-استانداردهای مربوط به آب دارویی

-تجهیزات مورد نیاز جهت تولید و انتقال انواع آب دارویی

-بررسی سناریو تولید ، انتقال و نگهداری آب دارویی

تصفیه فاضلاب

-انواع فاضلاب داروی

-خطوط انتقال فاضلاب و تجهیزات مرتبط

-معرفی روش های تصفیه فاضلاب دارویی

بخار تمیز و صنعتی

هوای فشرده و گاز های صنعتی

تاسیسات آب رسانی

اطفا حریق

تاسیسات الکتریکی

-تابلو برق

-روشنایی

-توزیع و برق رسانی به تجهیزات

-اعلام حریق

-پیجینگ

-کنترل تردد

-ارت

-شبکه

-تلفن و ارتباط داخلی

-دوربین مداربسته

پروتکل احراز کیفیت

-شرح دستگاه یا سیستم مورد نظر

-مشخص نمودن دامنه کاری هر دستگاه و پارامترهای مورد نظر

انجام تست ها

-سرعت جریان هوا

-مسیر حرکت و اغتشاش جریان هوا

-نرخ جریان تعویض هوا

-تعداد ذرات

-مقدار آلودگی بیولوژیک در فضای

-اختلاف فشار

-بازگشت پذیری فضا

-نشتی فیلتر هابیست و پنجمین دوره تربیت کارشناس اتوماسیون صنعتی
7 مرداد 1397

برگزاری بیست و پنجمین دوره تربیت کارشناس اتوماسیون صنعتی در سازمان جهاد دانشگاهی شریف

[…]