نتایج جست و جو :
مهندس داده (Data Engineer)
24 شهر 1398

سرفصل های دوره:

R for Data Engineering – 

BigData Analysis With Hadoop Ecosys –logo