مدیریت و مهندسی صنایع

  • ایجاد شده در تاریخ:

معرفی :

تلفیق مهارت­های مدیریتی با تکنیک­ها و مباحث فنی و مهندسی از نیازهای ضروری سازمان­ها و صنایع می باشد. این دپارتمان با هدف ایجاد تعامل و هم افزایی تکنیک­های فنی و مهندسی با دانش روز موضوعات مدیریتی اقدام به تدوین و تعریف دوره­هایی کاملا تخصصی در جهت تربیت کارشناسان، مشاوران و مدیران موردنیاز صنعت کشور نموده است.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره
اعلام می گردد
اعلام می گردد
۲۴ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۹/۰۶/۲۰
۳۰ساعت
اعلام می گردد
اعلام می گردد
۱۰۸ساعت
اعلام می گردد
اعلام می گردد
۱۸ ساعت
اعلام می گردد
اعلام می گردد
۳۶ساعت
اعلام می گردد
اعلام می گردد
۱۳۶ساعت
اعلام می گردد
اعلام می گردد
۲۴ساعت

logo