مدیریت و مهندسی صنایعمعرفی :

تلفیق مهارت­های مدیریتی با تکنیک­ها و مباحث فنی و مهندسی از نیازهای ضروری سازمان­ها و صنایع می باشد. این دپارتمان با هدف ایجاد تعامل و هم افزایی تکنیک­های فنی و مهندسی با دانش روز موضوعات مدیریتی اقدام به تدوین و تعریف دوره­هایی کاملا تخصصی در جهت تربیت کارشناسان، مشاوران و مدیران موردنیاز صنعت کشور نموده است.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۲۴ساعت
در حال ثبت نام
۱۴۰۰/۰۲/۱۷
۳۰ساعت
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۱۰۸ساعت
اعلام میگردد
اعلام میگردد
۱۵۰ ساعت
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۲۴ساعت
در حال ثبت نام
۱۴۰۰/۰۳/۲۰
۱۴۴ساعت

logo