گروه اتوماسیون صنعتی

  • ایجاد شده در تاریخ: 15 اسفند

معرفی :

این گروه با هدف ارتقاء سطح دانش اتوماسیون صنعتی بر اساس تکنولوژی­های موجود در سطح صنایع مختلف داخلی و با بهره­ گیری از برترین اساتید، دانش آموختگان و دست اندرکاران صنعت کشور راه­ اندازی و اقدام به برگزاری دوره­های کاملا تخصصی مبتنی بر نیازهای حوزه اتوماسیون صنعتی نموده است.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره
اعلام می گردد
اعلام می گردد
۴۰ ساعت
اعلام می گردد
اعلام میگردد
۴۸ساعت
اعلام می گردد
اعلام میگردد
۳۶ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۹/۰۸/۰۲
۵۴ساعت
اعلام می گردد
اعلام می گردد
۱۲۰ساعت
در حال ثبت نام
۹۹/۰۸/۰۲
۷۸ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۹/۰۸/۰۲
۱۳۲ساعت

logo