اتوماسیون صنعتیمعرفی :

این گروه با هدف ارتقاء سطح دانش اتوماسیون صنعتی بر اساس تکنولوژی­های موجود در سطح صنایع مختلف داخلی و با بهره­ گیری از برترین اساتید، دانش آموختگان و دست اندرکاران صنعت کشور راه­ اندازی و اقدام به برگزاری دوره­های کاملا تخصصی مبتنی بر نیازهای حوزه اتوماسیون صنعتی نموده است.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۴۰ ساعت
در حال ثبت نام
۱۴۰۰/۰۴/۰۳
۴۸ساعت
در حال ثبت نام
۱۴۰۰/۰۶/۱۸
۱۳۲ساعت

logo