کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی(GC-MS) حضوری-آنلاین

خلاصه ای از دوره:

مدت برگزاری دوره: ۳۲ ساعت تاریخ برگزاری: پنج شنبه و جمعه-دوشنبه و چهارشنبه نفرات آموزش دیده: پیش نیاز
مشاوره و ثبت نام: 67641999-021 شهریه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان دفعات برگزاری:

-آشنایی با اصول و مفاهیم کروماتوگرافی گازی -طیف سنج جرمی
-آشنایی به پارامترهای موثر در عملکرد GC-MS
-انواع ورودی نمونه یا محفظه تزریق
-انواع ستون های کروماتوگرافی گازی (نصب و نگهداری)
-آشنایی با منابع یونیزاسیون شامل یونیزاسیون الکترونی EI و شیمیایی CI
-کالیبراسیون و تنظیم طیف سنج جرمی
-آشنایی با انواع کتابخانه طیفی و جستجوی در کتابخانه
-آشنایی با نرم افزار NIST MS Search و AMDIS
-اندازه گیری کمی و آشنایی کامل با روش های کالیبراسیون
-اصول سرویس و نگهداری GC-MS

 

ثبت نام نمونه مدرک

دسته: شیمی ،

برچسب:

مطالب پیشنهادی