مدیریت یکپارچگی پروژه چیست؟ (Project Integration Management)

مدیزیت یکپارچگی در پروژه

هدف از مدیریت یکپارچگی پروژه (Project Integration Management)، هماهنگی کلیه عناصر یک پروژه می باشد. که این عناصر شامل وظایف، منابع و ذینفعان است. همچنین مدیریت تعارض بین جنبه‌های مختلف یک پروژه، ایجاد معاملات بین درخواست‌های رقابتی و ارزیابی منابع نیز شامل این موارد می شود.

به بیان دیگر، مدیریت یکپارچگی (انتگرالی)، هماهنگی تمام جنبه‌های یک پروژه از جمله فرآیندهای آن و سیستم‌های مربوطه است که باعث می شود روند اجرا شفاف باشد و مدیران تقاضای ذینفعان، انتظارات مشتری و وظایف مربوطه را در طی یک پروژه را متعادل کنند.

شما با اجرای چند گام می توانید با مفاهیم مدیریت یکپارچگی مثل بزرگترین ارکستر دنیا پیچیده ترین سمفونی ها را به زیبایی بنوازید.


با تکیه بر اصول این نوع مدیریت، مجموعه‌ای از فرایندهای فردی سازمان را مانند بخش‌های کاری، خریدها، محصولات قابل تحویل و غیره شناسایی، تعریف، یکپارچه و هماهنگ خواهید کرد. گاهی اوقات، این به معنای داد و ستد بین هر هدف رقابتی و گروه فرآیندی در سازمان شما است.

پیشنهاد مطالعه: 7 افسانه برتر مدیریت پروژه

مدیریت یکپارچگی پروژه شامل چه مراحلی است؟

اولین حوزه از حوزه های ده گانه ی دانش مدیریت پروژه، “مدیریت یکپارچگی” (Integration Management) است که به این موضوع می پردازد که هر پروژه برای اینکه با موفقیت به اتمام برسد نیازمند این است که تمام فعالیت های آن همسو و هماهنگ انجام شود. برای ایجاد این هماهنگی مدیران باید با بینش و ارتباطی قوی با اعضای تیم بتوانند تعارضات را برطرف کنند و به طور دائم ناظر و کنترل کننده فعالیت ها باشند و اگر فعالیتی نیازمند تغییر یا حتی حذف بود، سریعا اقدامات لازم را انجام بدهند.

  1. تهیه ی منشور پروژه
  2. تهیه ی برنامه ی مدیریت پروژه
  3. هدایت و مدیریت کار
  4. نظارت و کنترل
  5. اجرای کنترل یکپارچه ی تغییر
  6. نهایی سازی کلیه ی فعالیت ها
مراحل مدیریت یکپارچگی

با شرکت در دوره جامع مدیریت و کنترل پروژه جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با تمامی مفاهیم پروژه آشنا خواهید شد

امیرحسین سخائیان
اینجا چیز هایی که یادمیگریم رو با شما به اشتراک میگذارم تا بهتر یادبگیرم. نوشته های من رو می توانید از وبلاگ رایلرن مشاهده کنید