ساختار شکست کار (wbs) در مدیریت پروژه

Work breakdown structure
wbs

ساختار شکست کار (WBS) نمایشی از محصولات و یا خدمات قابل تحویل یک پروژه می باشد که به بخش‌های جزئی‌تری تقسیم شده است. این ساختار هم به صورت بصری اطلاعات مفید زیادی در اختیار ما می‌گذارد و هم مرجع مناسبی برای مدیریت محدوده پروژه است و یکی از مهمترین اسناد پروژه محسوب می‌شود.

اهمیت ساختار شکست کار

WBS ابزاری است که بوسیله آن مدیر پروژه می‌تواند پروژه را تعریف کند و به کمک آن پروژه را در زمان مقرر و با فعالیت‌های تعیین شده به پایان برساند. برای دستیابی به موفقیت یک پروژه، تهیه ساختار شکست کار (WBS) یکی از اساسی‌ترین و ضروری‌ترین اقدامات است بطوریکه نادیده گرفتن آن و یا تهیه یک ساختار شکست نامناسب می‌تواند باعث شکست پروژه ها شود. علاوه بر آن WBS مزایای زیادی دارد که پروژه ها را ملزم به استفاده از آن می کند. این مزایا عبارتند از:

 • برنامه‌ریزی و زمان‌بندی مطمئن تر با توجه به فعالیت ها
 • تقسیم پروژه به بسته‌های کوچک قابل مدیریت
 • تخمین دقیق تر هزینه‌های پروژه بر اساس فعالیت ها و منابع
 • اطمینان از از قلم نیفتادن اقلام تحویلی مهم
 • کمک به مدیر پروژه در تخصیص منابع
 • بهبود انسجام تیم های پروژه
ساختار شکست کار

نحوه ایجاد ساختار شکست کار

WBS یک تقسیم بندی سلسله مراتبی از تحویل شدنی‌ها است (تحویل شدنی نیز نتیجه ملموس و قابل اندازه گیری است که برای تکمیل پروژه ضروری است.) و می توان نمایش وضعیت هر قسمت از اقلام تحویل شدنی را هدف و کاربرد اصلی ساختار شکست کار دانست. در WBS برای انجام کارهای بزرگ، ابتدا آن‌ها را به کارها و فعالیت‌های کوچک‌تر می شکنیم. WBS یکی از ابزارهای مدیریت و کنترل پروژه است که پروژه را به بسته‌هایی با قابلیت مدیریت بهتر تقسیم می‌کند که این شکستن انواع مختلفی دارد .


پیشنهاد مطالعه: درآمد مدیران پروژه

انواع WBS

 • ساختار شکست مراحل انجام کار (Phase or Stage Breakdown Structure)
 • ساختار شکست براساس بخش های سازمانی پروژه (Department Breakdown Structure)
 • ساختار شکست مونتاژ محصول نهایی (Assembly/Product Breakdown Structure)
 • ساختار شکست بر اساس پیمانکاران (Contractor Breakdown Structure)
 • ساختار شکست سیستم های مورد نیاز پروژه (System Breakdown Structure)
 • ساختار شکست بر اساس اقلام قابل حمل و نقل (Transport Breakdown Structure)
 • ساختار شکست هزینه (Cost Breakdown Structure)
امیرحسین سخائیان
اینجا چیز هایی که یادمیگریم رو با شما به اشتراک میگذارم تا بهتر یادبگیرم. نوشته های من رو می توانید از وبلاگ رایلرن مشاهده کنید