روش های آماده سازی نمونه

روش‌های آماده سازی نمونه

آماده سازی نمونه

اطلاعات بیشتر​

شیمی تجزیه روشهایی را برای شناسایی یک یا چند جزء از اجزاء سازنده یک نمونه از ماده و تعیین مقدار نسبی هریک از آن‌ها مورد بحث قرار می‌دهد. فرآیند شناسایی را تجزیه کیفی و تعیین مقدار را تجزیه کمی گویند.

یکی از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار در انجام صحیح آزمایش‌های مختلف، آمادهسازی نمونه مورد آزمون میباشد به نحوی که سادهترین خطاها در آمادهسازی نمونه می‌تواند منجر به خطای فاحش در نتایج آزمون شود. 

برای انجام یک تجزیه صحیح ‌این مراحل باید به دقت انجام شود: نمونه برداری، آماده سازی نمونه، توزین نمونه، تهیه محلول، جداسازی مواد تداخل کننده، انتخاب روش برای تجزیه. در این دوره روش‌های آماده‌سازی نمونه مورد تدریس قرار خواهد گرفت.

تکنیکهای اندازهگیری در دهههای اخیر با سرعت بیسابقهای رشد کردهاند. با وجود فراوانی ابزارهای تجزیه‌ای، گاهی اوقات اندازه گیری کامل غیرمخرب امکان پذیر نیست و اغلب به یک یا چند مرحله آماده‌سازی مقدماتی نیاز است که به آن، آماده سازی نمونه می‌گویند.


مزایای دوره روش های آماده سازی نمونه:

دوره آماده سازی نمونه مزایای زیادی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 1. آشنایی با روش‌های آماده سازی نمونه
 2. آشنایی با روش‌های تمیزسازی نمونه‌ها
 3. آشنایی با اهمیت آماده سازی نمونه‌ها در آنالیز دستگاهی
 4. آشنایی با روش‌های آماده سازی نمونه برای اندازه گیری عناصر

 

مراحل مختلف آماده سازی و تجزیه نمونه به شرح زیر است:

 1. مرتب کردن (Sorting)
 2. خشك کردن(Drying)
 3. خرد کردن (Crushing) 
 4. تقسیم کردن (Splitting)
 5. پودر کردن (Pulverizing)
 6. بایگانی نمونه (Sample Storage)

 

روش های آماده سازی نمونه

مخاطبین دوره آماده سازی نمونه:

دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های شیمی و علوم آزمایشگاهی و افرادی که به دنبال آموزش‌های کاربردی و ارتقاء مهارت‌های خود هستند، می‌توانند در این دوره شرکت نمایند.

فارغ‌التحصیلان دوره روش‌های آماده سازی نمونه می‌توانند در آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی شیمی به فعالیت بپردازند.

 

مسیر یادگیری دوره روش‌های آماده سازی نمونه در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف:

در این دوره آموزشی به تدریج با مفاهیم و اصول روش‌های آماده سازی نمونه از جمله: استخراج و اندازه‌گیری انواع ترکیبات آلی، انواع روش‌های تمیزسازی و … آشنا می‌شوید. 

پس از این دوره می‌توانید در سایر دوره‌های گروه آموزشی شیمی از جمله: دوره های روش های محلول سازی و دوره آنالیز دستگاهی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف شرکت نمایید و یک پله بالاتر از تخصص آموزش ببینید.

 

سرفصل‌های آموزشی​

  • استخراج مایع – مایع (LLE)
  • استخراج فاز جامد (SPE)
  • میکرواستخراج فاز جامد (SPME)
  • استخراج سوکسوله (Soxhet)
  • استخراج با مایکروویو
  • استخراج با اولتراسونیک
  • هضم اسیدی در سیستم باز، بسته و مایکروویو
  • هضم خشک (خاکستری سازی) و ذوب قلیایی

سوالات متداول​

این دوره بصورت حضوری در محل جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار میگردد. 

پس از گذراندن دوره و در صورت کسب نمره قبولی در آزمون‌ها و پروژه‌ها به فراگیران گواهینامه ارائه می‌شود.

برای شرکت در این دوره باید با رشته شیمی آشنایی داشت.

جهت آشنایی با نحوه ترجمه مدارک جهاد دانشگاهی صنعتی شریف به این لینک مراجعه کنید.

دیدگاه فراگیران

نظرسنجی​

3 دیدگاه

ثبت نام
مدت زمان: 8 ساعت
تاریخ شروع: 1402/09/30
روز برگزاری: پنجشنبه
نحوه برگزاری: حضوری