تاریخچه اتوماسیون صنعتی تاریخچه اتوماسیون صنعتی برمیگردد به زمانی که از سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک برای کارهای صنعتی و کارخانه ها استفاده می شد. درواقع برای دو هدف اصلی که عبارتند از کاهش هزینه و تولید انبوه محصولات، اتوماسیون صنعتی شکل گرفت. اگر بخواهیم در مراجع، تاریخی برای شروع اتوماسیون صنعتی در نظر بگیریم، سال ۱۹۱۳ را بهترین زمان ...

آموزش اتوماسیون صنعتی

پورتال اتوماسیون کاملا یکپارچه و یا تیا پورتال (TIA Portal) امکان دسترسی کامل به کل اتوماسیون دیجیتال، از برنامه ریزی دیجیتال و مهندسی یکپارچه تا عملیات شفاف را فراهم می کند. این نرم افزار به عنوان بخشی از مجموعه نرم افزار Digital Enterprise، به PLM و MES می پیوندد تا پیشنهاد جامع شرکت زیمنس برای شرکت ها در مسیر Industry 4.0 را ...