رویکرد اقتضایی در منابع انسانی

Gold and Silver Chess on chess board game for business metaphor leadership concept

استراتژی تمایز و رهبری هزینه

رویکرد اقتضایی در استراتژی منابع انسانی به دنبال هماهنگی فعالیت های مدیریت منابع انسانی با استراتژی های رقابتی کسب و کار است و شامل دو استراتژی رهبری هزینه و تمایز می باشد.

استراتژی تمایزاستراتژی رهبری هزینه
تاکید بر مشارکت افرادتاکید بر مشارکت گروه
تمرکز بر نتایج ،پیامد ها و بازدهتمرکز بر بهبود فرآیند ها
توسعه مهارت های تخصصی کارکنانتوسعه مهارت های عمومی کارکنان
رقابت نسبی بین کارکنانهمکاری میان کارکنان
فرهنگ خلاقیتفرهنگ کارایی
وظایف کاری منعطفوظایف کاملاً از پیش تعیین شده
استفاده اندک از قوانین و رویه ها مگر در شرایط استانداردقوانین و رویه ها برای استاندارد کردن کار ها

هدف رهبری هزینه ،کاهش هزینه ها و رسیدن به حداکثر کارایی است و استراتژی تمایز بر ایجاد ارزش از تولید محصولاتی بهتر از رقبا (محصولاتی که مشتریان حاضرهستند به دلیل منحصر بودنشان بهای بیشتری پرداخت کنند ) تاکید می ورزد.

علاوه بر تفاوت های استراتژی های رقابتی ،سازمان ها از نظر توجه به توسعه مهارت های کارکنان نیز با یکدیگر تفاوت دارند. سازمانی که بر بازار کار داخل تمرکز دارد و تلاش بر بالندگی و بکارگیری مستمر و طولانی کارکنان خود دارد و در مقابل سازمانی که جهت گیری بازار کار خارجی دارد ،در جست و جوی خرید استعداد های مورد نیاز خود است.

تفاوت بازار کار داخل و خارج

بازار کار داخلبازار کار خارج
استخدام افرادی که در ابتدای مسیر شغلی هستنداستخدام افرادی که مهارت های تخصصی را دارند
تمرکز شدید بر کارکنان جدیدتمرکز محدود بر سیاست های شرکت
تاکید بر ارتقای درون سازمانیتاکید بر وارد کردن نیروی جدید
فرصت های آموزشی مستمرفرصت های آموزشی محدود
توسعه مهارت های ارزشمند برای یکدیکرتوسعه مهارت های ارزشمند برای بسیاری از سازمان ها
جبهه گیری در مقابل ترک خدمتپذیرش ترک خدمت
وفاداری اساس همکاری کارمندی استپول مبنای همکاری کارمند است
وابستگی شدید به سازمانوابستگی شدید به حرفه

رویکرد اقتضایی دو انتخاب استراتژیک در فعالیت های منابع انسانی ارائه می دهد:استراتژی رهبری هزینه یا استراتژی تمایز گزینه پرورش یا خرید مهارت و استعداد.با ترکیب این استراتژی ها ماتریسی که مبین استراتژی های منابع انسانی است شکل می گیرد .

استراتژی سرباز وفادار (رهبری هزینه+بازارکار داخل)

در این استراتژی سازمان ها مشاغل خود را به گونه ای طراحی می کنند که هر کارمند وظایف و نقش های مختلفی را برعهده داشته باشد . انطباق فرهنگ سازمان و داشتن قابلیت برای تبدیل شدن به یک کارمند وفادار ، از جمله معیارهای انتخاب و استخدام افراد است و سازمان نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرد تا کارکنان را خوشنود نگه دارد تا احتمال ترک خدمت را کاهش دهد در این استراتژی کارکنان جوان که در ابتدای مسیر پیشرفت شغلی خود هستند استخدام می شوند . مسیر پیشرفت شغلی ، مجموعه سمت هایی را که فرد در طی دوران خدمت و پس از ارتقا بر عهده می گیرد را در بر میگیرد جبران خدمات غالباً شامل پاداش های بلند مدت میباشد که بر اساس عملکرد کلی سازمان پرداخت می گردد.

استراتژی نیروی قراردادی

مشاغل چگونه تعریف می شود که مدیر بتواند کنترل شدیدی بر فعالیتهای کارکنان اعمال کند وظایف کارکنان کاملاً روشن و به سادگی قابل یادگیری است یعنی استراتژی سازمان هیچ مسیر  مشخصه برای انتقال کارکنان ندارد.خدمات بیشتر ساعتی است است این استراتژی در صنعت هتلداری بسیار متداول است هتل ، کاهش هزینه های نیروی کار است ، بنابراین  هر فردی شغل بهتری پیدا کند ،هتل را ترک می نماید.

 استراتژی متخصص متعهد (  تمایز  + بازار کار داخل):

هدف استراتژیک گزینش و حفظ کارکنان متخصصاست . در این استراتژی سازمان به کارکنان خود آزادی عمل بسیاری می دهد تا برای ایجاد و بهبود روش های کاری ، از خلاقیت خود استفاده نماید این سازمان ها ، کارکنان جوان را استخدام می کنند و آنها را آموزش می دهند تا در حوزه های تخصصی کارشناس  و خبره شوند.ارزیابی عملکرد به گونه ای یزد تا توازن بین همکاری و رقابت حفظ گردد . در این استراتژی مسیر پیشرفت شغلی هموار است پرداخت و پاداش نیست نسبتاً بالا است .شرکت داروسازی مرکبا استفاده از این استراتژی ، بر توسعه و بالندگی کارکنان در طی مسیر پیشرفت شغلی تاکید می کند . کارکنان در ابتدا جایگاه خود را مشخص ساخته سپس تمامی آموزش ها از طریق برنامه آن های متعدد در اختیارشان قرار می گیرد.

استراتژی پیمانکارانه(تمایز +بازار کار خارج )

این استراتژی بر جذب نیروهای متخصص برای مدت کوتاه است . مسیر پیشرفت شغلی بلند مدت در درون سازمان بی معنی است ، اما پست های بالایی خارج از سازمان پیشنهاد داده می شود . در این سازمان ها مشاغل به گونه ای طراحی شده اند که کارکنان آزادی عمل لازم برای انجام کار را دارند . ارزیابی عملکرد نتایج و پیامدها متمرکز است . پاداش ها کوتاه مدت و در سطح بالایی قرار دارد.استراتژی برون سپاری در شرکت های حوزه تکنولوژی اطلاعات کاملاً رایج می باشد ،تغییرات حوزه تکنولوژی اطلاعات بسیار زیاد است بنابراین مهارتهای تخصص به روز ،مدت زمان کوتاهی دارند . بسیاری از این شرکت ها برای جذب کارکنان ماهر شرکت های رقیب مجبورند دستمزدهای بالایی پرداخت کنند.

امیرحسین سخائیان
اینجا چیز هایی که یادمیگریم رو با شما به اشتراک میگذارم تا بهتر یادبگیرم. نوشته های من رو می توانید از وبلاگ رایلرن مشاهده کنید