امروزه با توجه به گسترش حوزه ساختمان سازی و مشکلات این حوزه، نیاز است تا تصمیمات مهندسین در این خصوص بررسی شده و اطلاعات ساخت و ساز به صورت یک مدل ارائه شود که به مدیران و ذینفعان در انتخاب تصمیم درست چه در ساخت و چه در تخریب کمک کند. ...

دراین پست به توضیح خصوصیات و ویژگی های بتن در حالت سخت شدن پرداخته شده که توسط طراح در مراحل طراحی سازه بتنی مسلح استفاده می شود. ویژگی های بتن سخت 1. مقاومت فشاری نشان دهنده ی مقاومت بتن در برابر نیروی وزن است . هم چنین یکی از مهمترین عوامل کنترل کیفی بتن نیز می باشد. طبق IS: مخلوط بتن 456 ...

اقدامات احتیاطی که باید برای جلوگیری از رطوبت در ساختمان و فرسایش قبل از استفاده از تکنیک های مختلف انجام شود: محل باید در زمین مرتفع و خاک زهکشی شده قرار داشته باشد تا از رطوبت پی در امان بماند. تمام دیواره های در معرض رطوبت باید از ضخامت کافی برای محافظت در برابر محافظت در برابر باران ( حداقل 30 ...

ثابت پیچش تابیدگی با Cw نشان داده شده و دارای بُعد طول به توان شش (مثلاً سانتی‌ متر به توان شش) است. این پارامتر معیاری برای تعیین مقدار مقاومت مقاطع در برابر پیچش غیر یکنواخت یا پیچش تابیدگی است. پیچش غیر‌ یکنواخت پیچشی است که در اعضای غیر مدور به دلیل عدم تقارن محوری تحت اثر لنگر پیچشی دچار آشفتگی ...

کدام نوع سازه بر دیگری برتری دارد، اختلاف نظر شدیدی بین سازندگان ساختمان‌ها وجود دارد. معمولاً معیارهای ساخت، جواب‌های متفاوتی برای ما به همراه دارند. ...

در این پست به تعریف صورت وضعیت و انواع آن خواهیم پرداخت ...

انکر بولت‌ در پروژه‌های ساختمانی، به منظور نصب صفحه‌های فلزی به سطوحی از جنس بتن مورد استفاده قرار می‌گیرد. این صفحه‌ها امکان اتصالِ قطعات فلزی مختلف به سازه بتنی را فراهم می‌کنند . به علاوه برای نصب و ثابت نکه داشتن ماشین‌ها و ابزارهای ‌صنعتی نیز از انکر بولت استفاده می‌شود. در این موارد طراحان با توجه به ابعاد و ...

در برگزاری مناقصات رعایت مقررات مصوب باعث وحدت رویه و انسجام کلی این نوع فعالیت ها در سراسر کشور خواهد شد. بخشی از قانون مناقصه، به این امر مهم اشاره دارد. در بخش زیر قسمت های مهم قانون مناقصه ها تشریح شده است. قانون مناقصه برای ارسال‌ اسناد و مکاتبات‌ ارسال‌ مکاتبات‌ یا اسناد مرتبط‌ با مناقصه‌، درصورتی ‌معتبر است‌ ...

کاربری زمین به استفاده انسان از زمین گفته می‌شود. به‌ طور کلی تعیین چگونگی استفاده از زمین را کاربری زمین می‌نامند. تعیین کاربری بر اساس مطالعات اساسی در جهت شناخت از شهر و آشنایی با چگونگی و پراکندگی فعالیت‌های شهری استوار است. ضرورت مطالعات کاربری زمین ۱‌- زمین یک منبع طبیعی، مانند آب و هوا، که بهره‌مندی از آن برای ...

سنگ آهک سنگ آهک بدون شک یكی از قدیمی‌ترین موادی است كه از زمان‌های دور مورد استفاده واقع شده است.‌‌ آهک زنده پس از بارندگی شكفته شده و به شیر آهک تبدیل می‌گشته و شیر آهک هنگام گرفتن جسم‌های پیرامون خود را به همدیگر چسبانیده است‌. علاوه بر این، به استفاده آهک در ساروج (ملات آهک و خاكستر‌) در سازه‌های بسیار ...