آخرین تخفیف سال ۱۳۹۸
آخرین تخفیف سال ۱۳۹۸


آخرین تخفیف دوره های آموزشی سال ۱۳۹۸ را از دست ندهید همین امروز اقدام کنید.

مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف به منظور تکریم روز دانشجو  برای ثبت نام هر دوره آموزشی از تاریخ ۱۶ آذرماه لغایت ۲۵ آذرماه  تخفیف پلکانی( روزانه) از ۲۲ درصد در نظر گرفته است.

 


logo