گروه آموزشی حسابداری

پخش ویدیو

حسابداری به معنای شناسایی، اندازه‌گیری، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی است. حسابداری، فرآیند ثبت سیستماتیک و جامع رویدادها و معاملات و تبدیل آن به اطلاعات مالی است و در نهایت در آن گزارش های مالی به صورت نمودار نمایش داده میشوند. تغییرات سریع جامعه امروزی، حسابداری را که در ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات اقتصادی مورد استفاده میباشد، بسیار پیچیده کرده است. بنابراین حسابداری نقش مهمی در برنامه ریزی بازرگانی، پیش بینی های اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ایفاء می کند.حسابداری زبان رایج تجارت و بازرگانی در جهان است و در موفقیت یا شکست کسب و کارها اهمیت بسزایی دارد.و با توجه به نیاز گسترده شرکت ها، سازمان ها، تعاونی ها و اصناف به حسابداران، بازار کار گسترده ای را در دنیا ایجاد کرده است که از نظر اشتغال در صدر تمام رشته ها قرار دارد.

 

نقشه راه آموزش حسابداری از پایه تا مدیریت مالی​

شما کجای این مسیر آموزشی هستید؟

لیست دوره‌ها

حضوری
حسابداری
48 ساعت
2,800,000 تومان
حسابداری دانش نظارت و محاسبه رویدادهای مالی است که اطلاعات دقیقی برای تصمیم گیری در اختیار مدیران سازمان قرار می دهد. حسابداری زبان کسب و کار و تجا...
در حال ثبت نام
48 ساعت
 
افزودن به علاقه مندی ها
2,800,000 تومان
حضوری
حسابداری
60ساعت
2,900,000 تومان
حسابداری به معنای شناسایی، اندازه‌گیری، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی است. تغییرات سریع جامعه امروزی، حسابداری را که در ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات ا...
در حال ثبت نام
60ساعت
 
افزودن به علاقه مندی ها
2,900,000 تومان
حضوری
دوره اقدامات کاربردی بستن حساب‌های پایان سال مالی اطلاعات بیشتر​ انجام امور حسابداری مراحلی دارد که هر کدام اهمیت ویژه‌ای دارند و زمان و شرایط خاص ...
اعلام میگردد
6ساعت
 
افزودن به علاقه مندی ها
700,000 تومان
حضوری
حسابداری
48 ساعت
3,000,000 تومان
مدیریت مالی به معنای برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل فعالیت های مالی نظیر تامین و استفاده از بودجه شرکت است. نظارت بر امور مالی شرکت، هماهنگی...
در حال ثبت نام
48 ساعت
 
افزودن به علاقه مندی ها
3,000,000 تومان
حضوری
حسابداری
36 ساعت
2,200,000 تومان
مدیریت مالی به معنای برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل فعالیت های مالی نظیر تامین و استفاده از بودجه شرکت است. نظارت بر امور مالی شرکت، هماهنگی...
در حال ثبت نام
36 ساعت
 
افزودن به علاقه مندی ها
2,200,000 تومان
حضوری
حسابداری
24 ساعت
1,300,000 تومان
صورت‌های مالی (Financial statement)گزارش‌هایی درون‌سازمانی یا برون‌سازمانی در دوره‌ای مشخص هستند که شرکت‌ها برای ارائه جزئیات فعالیت‌های اقتصادی خو...
در حال ثبت نام
24 ساعت
 
افزودن به علاقه مندی ها
1,300,000 تومان
حضوری
حسابداری
114ساعت
4,800,000 تومان
حسابداری، فرآیند ثبت سیستماتیک و جامع رویدادها و معاملات و تبدیل آن به اطلاعات مالی است و در نهایت در آن گزارش‌های مالی به صورت نمودار نمایش داده م...
در حال ثبت نام
114ساعت
 
افزودن به علاقه مندی ها
4,800,000 تومان
حضوری
حسابداری
24 ساعت
اعلام می گردد
دادرسی مالیاتی نوعی از حسابرسی است که با استفاده از اصول و شواهد حسابرسی به منظور انطباق اطلاعات مالی با قوانین و مقررات مالیاتی با هدف اظهارنظر و ...
اعلام میگردد
24 ساعت
 
افزودن به علاقه مندی ها
اعلام می گردد
حضوری
حسابداری
12 ساعت
اعلام می گردد
حسابداری پیمانکاری به یکی از شاخه‌های علم حسابداری گفته می‌شود که به امر حساب و کتاب پروژه‌های پیمانکاری اختصاص دارد.
اعلام میگردد
12 ساعت
 
افزودن به علاقه مندی ها
اعلام می گردد
حسابداری
اعلام می گردد
استانداردهای حسابداری مجموعه ای از اصول، استانداردها و رویه های مشترک است که می تواند به عنوان معیار و مبنای حسابداری در نظر گرفته شود. ایجاد این ا...
 
افزودن به علاقه مندی ها
اعلام می گردد
حضوری
حسابداری حقوق و دستمزد (Payroll accounting) از پایه¬‌ای ترین و اساسی¬‌ترین اموری است که حسابداران در سازمان‌ها و شرکت‌ها با آن سر و کار دارند. و هز...
در حال ثبت نام
8ساعت
 
افزودن به علاقه مندی ها
600,000 تومان