گروه آموزشی حسابداری

پخش ویدیو

حسابداری به معنای شناسایی، اندازه‌گیری، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی است. حسابداری، فرآیند ثبت سیستماتیک و جامع رویدادها و معاملات و تبدیل آن به اطلاعات مالی است و در نهایت در آن گزارش های مالی به صورت نمودار نمایش داده میشوند. تغییرات سریع جامعه امروزی، حسابداری را که در ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات اقتصادی مورد استفاده میباشد، بسیار پیچیده کرده است. بنابراین حسابداری نقش مهمی در برنامه ریزی بازرگانی، پیش بینی های اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ایفاء می کند.
دوره حسابداری و آموزش آن، افراد را به مهارت های ضروری مورد نیاز در بازار کار امروزی این حرفه، مجهز می‌کند. این مهارت ها شامل تجزیه و تحلیل مالی، حل مسئله، توجه به جزئیات و مدیریت داده ها است. 

نقشه راه دوره حسابداری از پایه تا مدیریت مالی​

شما کجای این مسیر آموزشی هستید؟

لیست دوره‌های حسابداری

حضوری
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
دوره اقدامات کاربردی بستن حساب‌های پایان سال مالی اطلاعات بیشتر​ انجام امور حسابداری مراحلی دارد که هر کدام اهمیت ویژه‌ای دارند و زمان و شرایط خاص ...
اعلام میگردد
6 ساعت
حضوری
حسابداری
48 ساعت
4,100,000 تومان
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
حسابداری دانش نظارت و محاسبه رویدادهای مالی است که اطلاعات دقیقی برای تصمیم گیری در اختیار مدیران سازمان قرار می دهد. حسابداری زبان کسب و کار و تجا...
در حال ثبت نام
48 ساعت
حضوری
حسابداری
60ساعت
3,900,000 تومان
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
حسابداری به معنای شناسایی، اندازه‌گیری، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی است. تغییرات سریع جامعه امروزی، حسابداری را که در ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات ا...
در حال ثبت نام
60ساعت
حضوری
حسابداری
48 ساعت
4,200,000 تومان
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
مدیریت مالی به معنای برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل فعالیت های مالی نظیر تامین و استفاده از بودجه شرکت است. نظارت بر امور مالی شرکت، هماهنگی...
در حال ثبت نام
48 ساعت
حضوری
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
دوره سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی اطلاعات بیشتر​ قانون پایانه‌های فروشگاهی، سامانه مودیان و قانون مالیات بر ارزش افزوده دو قانون مهم هستند و...
اعلام میگردد
12ساعت
حضوری
حسابداری
36 ساعت
2,400,000 تومان
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
مدیریت مالی به معنای برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل فعالیت های مالی نظیر تامین و استفاده از بودجه شرکت است. نظارت بر امور مالی شرکت، هماهنگی...
اعلام میگردد
36 ساعت
حضوری
حسابداری
24 ساعت
1,500,000 تومان
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
صورت‌های مالی (Financial statement)گزارش‌هایی درون‌سازمانی یا برون‌سازمانی در دوره‌ای مشخص هستند که شرکت‌ها برای ارائه جزئیات فعالیت‌های اقتصادی خو...
اعلام میگردد
24 ساعت
حضوری
حسابداری
114ساعت
7,500,000 تومان
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
حسابداری، فرآیند ثبت سیستماتیک و جامع رویدادها و معاملات و تبدیل آن به اطلاعات مالی است و در نهایت در آن گزارش‌های مالی به صورت نمودار نمایش داده م...
تکمیل ظرفیت
114ساعت
حضوری
حسابداری
24 ساعت
اعلام می گردد
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
دادرسی مالیاتی نوعی از حسابرسی است که با استفاده از اصول و شواهد حسابرسی به منظور انطباق اطلاعات مالی با قوانین و مقررات مالیاتی با هدف اظهارنظر و ...
اعلام میگردد
24 ساعت
حضوری
حسابداری
12 ساعت
اعلام می گردد
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
حسابداری پیمانکاری به یکی از شاخه‌های علم حسابداری گفته می‌شود که به امر حساب و کتاب پروژه‌های پیمانکاری اختصاص دارد.
اعلام میگردد
12 ساعت
حسابداری
اعلام می گردد
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
استانداردهای حسابداری مجموعه ای از اصول، استانداردها و رویه های مشترک است که می تواند به عنوان معیار و مبنای حسابداری در نظر گرفته شود. ایجاد این ا...
حضوری
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
حسابداری حقوق و دستمزد (Payroll accounting) از پایه¬‌ای ترین و اساسی¬‌ترین اموری است که حسابداران در سازمان‌ها و شرکت‌ها با آن سر و کار دارند. و هز...
در حال ثبت نام
8ساعت