آموزش زبان انگلیسی

تسلط بر زبان انگلیسی، موقعیت های شغلی مناسب تری را برای شما فراهم می سازد. توانایی برقراری ارتباط و انجام مکاتبات بین المللی نیز در برگزیده شدن شما برای مشاغل برتر موثر خواهد بود.علاوه بر مزایای ذکر شده و با توجه به لزوم استفاده از نرم افزار های متفاوت کامپیوتری برای مشاغل متفاوت ، نیاز مبرم به آموختن زبان انگلیسی برای همه گروه های سنی و رسته های شغلی حس می شود.ما همه روزه با انبوهی از تبلیغات آموزش انگلیسی روبرو میشیم.  قطعا برای یادگیری زبان دوم ، به زمانی بیشتر از آنچه در این تبلیغلت ذکر می شود ، احتیاج داریم. لذا ما با برنامه ای دقیق و با کمک اساتید برتر زبان انگلیسی تحقق این امر را در زمانی کوتاه و معقول میسر ساخته ایم. شایان ذکر است که فراگیران پس از به پایان رساندن موفقیت آمیز هر دوره ، یکی از معتبر ترین مدارک زبان انگلیسی را دریافت خواهند کرد.

لیست دوره‌ها

آنلاین
زبان های خارجی
380 ساعت
10,200,000 تومان
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
این دوره جهت افزایش دانش عمومی زبان انگلیسی برگزار می شود که فراگیران را از سطح مبتدی تا پیشرفته با تمامی مهارت های اسپیکینگ Speaking ، لیسنینگ Lis...
در حال ثبت نام
380 ساعت
آنلاین
زبان های خارجی
380 ساعت
12,300,000 تومان
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
این دوره جهت افزایش دانش عمومی زبان انگلیسی برگزار می شود که فراگیران را از سطح مبتدی تا پیشرفته با تمامی مهارت های اسپیکینگ Speaking ، لیسنینگ Lis...
در حال ثبت نام
380 ساعت
آنلاین
زبان های خارجی
380 ساعت
12,300,000 تومان
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
این دوره جهت افزایش دانش عمومی زبان انگلیسی برگزار می شود که فراگیران را از سطح مبتدی تا پیشرفته با تمامی مهارت های اسپیکینگ Speaking ، لیسنینگ Lis...
در حال ثبت نام
380 ساعت
آنلاین
زبان های خارجی
380 ساعت
12,300,000 تومان
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
این دوره جهت افزایش دانش عمومی زبان انگلیسی برگزار می شود که فراگیران را از سطح مبتدی تا پیشرفته با تمامی مهارت های اسپیکینگ Speaking ، لیسنینگ Lis...
در حال ثبت نام
380 ساعت