گروه مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی (Human resource management) مجموعه ای از سیاست‌ها و اقداماتی است که دو هدف را پیگیری میکند. 1- همسوسازی کارکنان شرکت با اهداف کلان شرکت 2- ایجاد محیط مناسب برای رشد و توسعه کارکنان و حل مشکلات آن ها.
از جمله این فعالیت ها و اقدامات می توان به جذب و استخدام، آموزش و توانمندسازی، ارزیابی عملکرد، طبقه بندی مشاغل، محاسبه حقوق و دستمزد و… اشاره کرد. مدیریت منابع انسانی برای توصیف «مدیریت و توسعه» کارمندان در یک سازمان به کار می رود که وظیفه اصلی آنها نظارت بر کلیه امور مربوط به مدیریت سرمایه انسانی سازمان است. هدف گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی، تربیت کارشناسان و مدیران منابع انسانی در سطوح مختلف برای بهبود شرایط کارکنان و سازمان ها می باشد.

لیست دوره‌های مدیریت منابع انسانی

حضوری
منابع انسانی
30 ساعت
7,500,000 تومان
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
سرمایه اصلی هر شرکت یا سازمانی کارکنان آن هستند. با توجه به این موضوع، آموزش و توسعه نیروی انسانی بیش از هر چیز موجب رشد و توسعه سازمان یا شرکت می‌...
در حال ثبت نام
30 ساعت
حضوری
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
هر کسب و کاری به کارکنان نیاز دارد. متخصصان استعدادیابی بر یافتن و جذب این کارکنان تمرکز می‌کنند. در حالی که آن‌ها تصمیم‌گیرندگان نهایی نیستند
تکمیل ظرفیت
30 ساعت
حضوری
منابع انسانی
30 ساعت
9,800,000 تومان
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
دوره آموزشی Total Reward Specialist اطلاعات بیشتر​ مدیریت جبران خدمت کارکنان با استراتژی، خط مشی و فرآیندهایی سر و کار دارد که مشارکت افراد در سازم...
در حال ثبت نام
30 ساعت
حضوری
منابع انسانی
24 ساعت
5,800,000 تومان
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
شریک تجاری منابع انسانی یا HRBP یک رابط استراتژیک بین منابع انسانی و کسب و کار است. این متخصصان ارشد منابع انسانی درک عمیقی از کسب و کار دارند و اط...
در حال ثبت نام
24 ساعت
حضوری
منابع انسانی
20 ساعت
7,500,000 تومان
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
دوره برند کارفرمایی و تجربه کارکنان https://file.jsharif.com/Introduction/employer-branding.mp4 اطلاعات بیشتر​ شهرت یک شرکت به‌عنوان محل کار، برند ...
در حال ثبت نام
20 ساعت
حضوری
منابع انسانی
10ساعت
1,700,000 تومان
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
آموزش فرآیندی است که طی آن کارکنان دانش، مهارت و نگرش‌های مناسب برای ایفای نقش خاصی را می‌آموزند. آموزش یا در مفهوم جامع تر آن، توانمندسازی کارکنان...
اعلام میگردد
10ساعت
حضوری
منابع انسانی
8 ساعت
1,700,000 تومان
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
فرایند جذب و استخدام نیروی انسانی به مراحلی گفته می‌شود که با کمک آن یک موقعیت خالی در سازمان بررسی شده و با توجه به نیازمندی‌های آن جایگاه، متقاضی...
اعلام میگردد
8 ساعت
حضوری
منابع انسانی
48 ساعت
9,300,000 تومان
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
پس از آنکه تحلیلگران و مدیران کسب و کار از داده‌ها برای ایجاد نتایج ارزشمند استفاده می‌کنند، باید بدانیم که این رویکرد چه مزایایی برای سازمان دارد.
در حال ثبت نام
48 ساعت
حضوری
منابع انسانی
60 ساعت
10,800,000 تومان
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
به مجموعه سیاست ها و اقداماتی که به جنبه هایی از فعالیت کارکنان بستگی دارد، مدیریت منابع انسانی (Human Resource Management) گفته می شود. از جمله ی ...
در حال ثبت نام
60 ساعت