در راستای اجرای دوره های آموزشی برای کارکنان محترم سازمان هواپیمایی کشوری و با هدف ارتقای سطح دانایی و توانایی و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی و شغلی دوره آموزشی « SQL Server Admin» به مدت 40 ساعت برای 10 نفر از پرسنل سازمان هواپیمایی کشوری با تدریس خانم مقدم و آقای ژاله پور توسط مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف براساس مباحث ذیل برگزار گردید:

  • انواع نسخه های Server SQL
  • Instance
  • سرویس های Server SQL
  • ایجاد دیتابیس
  • معماری دیتابیس
  • ساختار Data File
  • مفهوم Extent
  • مکانیزم WAL
  • و…

Structured Query Language) SQL) یک زبان استاندارد برنامه‌نویسی به معنای “زبان پرس‌وجوی ساختار یافته” است که برای مدیریت داده‌های بانک‌های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرد. و این امکان را به کاربران می‌دهد تا بتوانند در زمان کوتاهی به اطلاعات مورد نظرشان دست یابند.