اخبار و رویدادها

به اطلاع می رساند مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در روزهای شنبه و یک شنبه ( 25 و 26 تیرماه) تعطیل می باشد.