برگزاری دوره های آموزش سازمان های غیر دولتی

معاونت آموزش جهاد دانشگاهی صنعتی شریف توانسته است با برگزاری طیف وسیعی از دوره های عمومی، تخصصی، مهارتی، مدیریتی برای سازمان های همکار خود در بخش های غیر دولتی، خصوصی، NGOها، اصناف، اتحادیه ها و.. گام بلندی در راستای تحقق اهداف هر سازمان و کسب مزیت رقابتی برای توانمندسازی کارکنان استراتژی هایی را تدوین کرده است

در همین راستا مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف دوره « روش ها و تکنیک های جابه جایی کالا از انبار » را به مدت ۳۲ ساعت،  به صورت تئوری  با همکاری مهندس ولی اله کریمی و با حضور پرسنل محترم شرکت مگاموتور در محل این شرکت برگزار کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید