در چهارمین همایش فصلی مدیریت پروژه چه گذشت….
در چهارمین همایش فصلی مدیریت پروژه چه گذشت….


چهارمین همایش فصلی مدیریت پروژه در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد مورخ ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸ با سخنرانی مهندس رضا آتش فراز در محل سالن تابش جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد.

این همایش  با رویکرد سیستمی به مدیریت ادعاهای پروژه برگزار گردید در ابتدا سرکار خانم ناصری مسئول علمی  در رابطه با همایش و بخش های مختلف آن صحبت کردند سپس مهندس آتش فراز پس از ارائه رزمه خود به توضیح مفهوم ادعا و ابعاد آن پرداختند.

در بخش بعدی ۱۴ دلیل بروز دعاوی را نام برده و به تفصیل راجع به آن ها صحبت کردند.

در ادامه و پس از طی شدن زمان استراحت بخش دوم سخنرانی خود را ارائه کردند.

در انتها پنل پرسش و پاسخ با سوالات شرکت کنندگان ادامه پیدا کرد و مهندس آتش فراز برای تمامی سوالات پاسخ های جامعی ارائه کردند پس از آن با جمعی از شرکت کنندگان عکس دسته جمعی گرفته شد.

برای در اختیار داشتن فایل ارائه سخنرانی بر روی لینک  زیر کلیک نمایید

رویکرد سیستمی به مدیریت ادعاهای پروژه-مهندس رضا آتش فراز

فیلم چهارمین همایش فصلی مدیریت پروژه 


logo